Dobře se zde mohou cítit děti i dospělí čtenáři. Knihovna navíc sousedí se sálem, který lze využít pro přednášky, besedy, hudební posezení a podobně.

Bylo to jistě i popsané příjemné prostředí, které přispělo ke dvěma významným úspěchům, jež si halenkovská knihovna vedená knihovnicí Marcelou Šulákovou připsala v loňském roce. Nejprve to byl zisk titulu Knihovna roku Zlínského kraje, později stejný titul Knihovna roku ale tentokrát v celorepublikovém měřítku.

Rozhodující samozřejmě nebyly jen pěkné prostory knihovny, ale také prvotřídní služby, pravidelně doplňovaná a obnovovaná nabídka knih a audioknih, nabídka deskových her nebo i možnost zahrát si na X-boxu, kterou zde nabízí dětem.

Nejstarším čtenářům zase v Halenkově dokáží knihy doručit až domů. Nechybí možnost dát si v knihově kávu či k vrácení přečtených titulů využít biblio-box.