„Samozřejmě jsme poctěni a rádi, že si nás vybrali. A určitě jsou rádi i naši čtenáři, kteří nám ocenění přáli,“ uvedla knihovnice videčské knihovny Božena Zajícová. Podle ní si knihovna ocenění zasloužila. „Je úplně nová, krásná, zrekonstruovaná. Lidé do ní chodí a líbí se jim tu,“ dodala s nadšením.Zvláštní uznání za vynikající práci v knihovně získala Ilona Kroupová, dlouholetá knihovnice rožnovské knihovny. „Měla jsem z toho úplně ty nejkrásnější pocity. Knihovnici dělám od roku 1976 a toto ocenění bylo pro mě příjemným pohlazením,“ neskrývala svou radost. Dlouhá léta pracuje na dětském oddělení. Práce s dětmi ji naplňuje a stále baví. „S dětmi jsem pořád, povídám si s nimi, doporučuji jim knížky. Je to, jako kdybych byla učitelka, ale přitom nejsem. Je to zkrátka celý můj život,“ svěřila se se svými dojmy Kroupová. Knihovnu sice příštím rokem opustí a nastoupí do důchodu, podle svých slov se do ní ale bude ráda vracet. „Úplně bez knihovny bych být nemohla, ti lidé mi chybí. Když budou potřebovat, vždy jim ráda pomůžu,“ doplnila oceněná knihovnice.Z ocenění dlouholeté pracovnice má radost také ředitel rožnovské knihovny Pavel Zajíc. „Ilona Kroupová je knihovnice tělem, ale hlavně duší. Myslím si, že dlouhodobě přispívá k dobrému jménu knihovny a knihovnictví ať už na úrovni města, tak i v kontextu celé republiky,“ uvedl ředitel. Dodal, že si její práce velmi váží.Knihovny i jednotlivce mohli na toto ocenění nominovat zřizovatelé a provozovatelé knihoven, ale také odborná veřejnost. Sešlo se celkem šestadvacet nominací. Z každého okresu nakonec vedení kraje ocenilo jednu knihovnu a jednoho jednotlivce. „U knihoven byly hodnocené statistické ukazatele o jejich činnosti, jejich vzhled, péče o knihovní fond i organizace kulturních a vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost,“ přiblížil za krajský úřad Jan Vandík.

Ve Zlínském kraji je v provozu více než čtyři sta knihoven. V nich je registrovaných devadesát tisíc čtenářů. Počet výpůjček se ročně pohybuje okolo 4,5 milionu.