Jak uvedl mluvčí města Josef Beneš, shodli se na tom radní, kteří projekt s pracovním názvem Litera doporučili zastupitelům ke schválení.
„Naše největší obava z nadměrného zatížení regály plnými knih se nenaplnila. Posudek statika prokázal, že podlahy mají dostatečnou nosnost,“ předeslal starosta Jiří Částečka.

Městská knihovna zamýšlí využít všechna tři podlaží v části zámku, kde se rekonstrukce prozatím zastavila. Současné sídlo v bývalé krásenské radnici je pro knihovnu příliš těsné a pro klienty se sníženou pohyblivostí hůře přístupné.

Případné využití této památkově chráněné budovy bude předmětem jednání. „Zaráží mne, že nejvíce reprezentativní prostory v této části zámku jsou navrženy pro obslužný provoz,“ namítl radní a historik Ladislav Baletka.

Vzápětí upozornil, že zdejší stěny byly vyzdobeny nádhernými freskami z 18. století. „Navzdory tomu, že byly v minulosti značně zdevastovány, měli bychom se pokusit o jejich rekonstrukci,“ dodal Baletka. Náklady na adaptaci zámeckých prostor pro potřeby knihovny jsou odhadovány na čtrnáct a půl až šestnáct a půl milionu korun. Na další dva a půl milionu by mělo přijít vnitřní vybavení.

Tento záměr je zařazen na předním místě takzvaného projektového inkubátoru - seznamu investičních akcí, které chce radnice financovat především v evropských fondů a státních dotací.