Úsek, který je součástí budované mezinárodní cyklistické trasy Bevlava (Bečva-Vlára-Váh).

„Valašskokloboucký úsek stezky přišel na 16,2 milionu korun a podpořila jej dotace z přeshraničního operačního programu. Náklady na stavbu brumovské části činily 20,8 milionu korun a podporu poskytl Státní fond dopravní infrastruktury,“ uvedla po otevření nové trasy mluvčí radnice ve Valašských Kloboukách Lenka Zvonková.

Z Cyklostezky Bevlava je nyní zprovozněný úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici až po Svatý Štěpán. A letos má být protažen až k česko-slovenské hranici ve Vlárském průsmyku, do Sidonie.

JEŠTĚ LETOS ZE VSETÍNA AŽ DO LUŽNÉ

Nezahálí se ale ani na opačné straně české části projektu. Sdružení obcí Hornolidečsko (SOH) u vloni v říjnu začalo stavět úsek sedm a půl kilometru dlouhý úsek, který začíná v katastru Vsetína před obcí Ústí. Tady se odpojuje od stávající Cyklostezky Bečva, přemostěním novou lávkou přes Vsetínskou Bečvu pokračuje do Ústí a dále přes Leskovec a Valašskou Polanku až k obecnímu úřadu v Lužné. „Trasa vede především podél řeky Senice, místy se od ní odklání a kopíruje trasu silnice I/57,“ přiblížil předseda SOH a starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

NÁZOR CYKLISTY: UBUDE LIDÍ JEDOUCÍCH DO KARLOVIC

Příznivci cyklistiky sledují stavební ruch na Hornolidečsku s pochopitelným zájmem. „Vypadá to velmi dobře. Samozřejmě se těším, až bude stezka na Hornolidečsko a dál celá průjezdná. Určitě to také hodně uleví cyklostezce vedoucí sousedním údolím od Vsetína na Velké Karlovice. Myslím, že ta už bývá někdo docela přetížená,“ zamýšlí se Pavel Maňák ze Vsetína.

NÁKLADY PŘESÁHNOU STO MILIONŮ

Stavba popisované etapy je rozdělená do dvou částí: první na území Ústí a částečně i v katastru Vsetína, včetně lávky přes Vsetínskou Bečvu, má přijít na 30 milionů korun. Devadesát procent pokryje dotace z programu mezinárodní spolupráce Interreg ČR – SR.

Rozpočet druhé části v úseku Ústí – Lužná činí dokonce 75 milionů korun, přičemž 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. „Dalšími jedenácti miliony nám dotací pomohl Zlínský kraj,“ doplnil Josef Daněk.

Z uvedeného vyplývá, že katastru Vsetína se stavba Cyklostezky Bevlava dotkne jen okrajově, a to v místě napojení na Cyklostezku Bečva a přemostěním přes Vsetínskou Bečvu. „Právě pro stavbu nové lávky jsme museli zajistit dočasný přístup těžké techniky. Proto je přes stávající Cyklostezku Bečva směrem od silnice I/57 před obcí Ústí položený štěrkový násyp. Po dokončení stavby lávky, tedy zhruba v září letošního roku, bude násyp odstraněn a místo uvedeno do původního stavu,“ vysvětlil Daněk.

Kdy se cyklisté na novém úseku Vsetín – Lužná projedou, lze vyčíst ze smlouvy o dílo. Stojí v ní, že práce skončí v únoru 2021. „Věřím však, že se termín podaří zkrátit na listopad letošního roku,“ dodal předseda SOH Daněk.

PROPOJENÍ SE SLOVENSKEM DO DVOU LET

V přípravě je už také další etapa, která propojí Lužnou, Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy s obcí Poteč a dále pak s Valašskými Klobouky a tím scelí cyklostezku od Vsetína přes Hornolidečsko až po česko-slovenskou hranici. „Naše sdružení řeší projektovou dokumentaci pro úsek od Lužné po Poteč. Letos bychom měli mít stavební povolení a chceme požádat o dotaci. Pokud uspějeme, mohli bychom stavbu uskutečnit do dvou let,“ plánuje Daněk.

Sdružení obcí Hornolidečsko se zaměřuje i na další rozvoj sítě cyklostezek. Od právě budované Cyklostezky Bevlava plánuje za obcí Valašská Polanka (ve směru od Vsetína) stavbu další větve, vedoucí podél silnice I/49 směrem k Prlovu. Zhruba dva kilometry dlouhý úsek má končit u odbočky k rybníku Neratov. „Na projekt v hodnotě pětadvaceti milionů korun jsme požádali o dotaci. Pokud uspějeme, mohla by stavba proběhnout příští rok,“ nastínil předseda SOH. Podle něj by na tuto cyklostezku měl v budoucnu navázat Zlínský kraj opravou cyklotrasy v úseku Neratov – Trubiska – Bařinka.

CO JE BEVLAVA?

Cyklostezka BEVLAVA je uceleným záměrem mikroregionů Hornolidečska, Jižního Valašska a slovenských partnerů. Cílem je vybudování spojité cyklostezky o délce 50 kilometrů, která propojí obě příhraniční oblasti. Tato cyklostezka mezinárodního významu vede nádherným údolím řeky Vláry a překonává masiv Bílých Karpat. Na české straně v katastru Vsetína se napojí na stávající Cyklostezku Bečva, na slovenské straně pak na Cyklostezku Váh. Ojedinělý mezinárodní projekt, který je považován za vzorový v rámci generelu rozvoje bezmotorové dopravy ve Zlínském kraji. Díky své terénní náročnosti bude výsledná stezka vhodná pro všechny věkové kategorie.