Komunikace na průtahu městem je dlouhá tři a půl kilometru. „Tuto akci, která bude dosti náročná, připravujeme ve spolupráci sŘeditelstvím silnic a dálnic,“ řekl starosta Stanislav Pitrun stím, že komunikace je ve vlastnictví kraje. „Naší povinností je následně zajistit úpravu chodníků, které budou zhotoveny ze zámkové dlažby,“ dodal starosta.

Termín zahájení rozsáhlých úprav je podle jeho slov odvislý jednak od zajištění potřebné dokumentace a finančních prostředků. „Nyní zpracováme přihlášky do Regionálního operačního programu, který by měl zajistit peníze. Doufám, že to vyjde. Když všechno dobře půjde, začít by se mohlo na podzim letošního roku,“ věří Stanislav Pitrun.

Vdalší etapě má pak dojít kúpravám plochy náměstí podle požadavků památkářů. Náklady na opravu náměstí mají činit kolem třiceti milionů, celá finančně náročná akce pak zhruba osmdesát milionů korun.