Mnozí nyní netrpělivě vyhlížejí dlouho odkládanou výstavbu silnice I/57 Semetín-Bystřička, která představuje spojnici největších měst v regionu. Ve Vsetíně a Valašském Meziříčí bydlí dohromady téměř 50 tisíc lidí. A projede tudy zhruba 13 tisíc vozidel za den.

Řešením by byla právě plánovaná přeložka silnice v délce 4,5 kilometru údolím Bečvy přes zemědělské pozemky. Převedením dopravy na rychlostní silnici se stávající silnici výrazně odlehčí a pro jízdu bude k dispozici kapacitní a bezpečná komunikace.

Čekáme na ni jako na smilování

Obyvatelům obce Jablůnka, která trpí pod náporem kamionů a aut, by se nesmírně ulevilo. „Čekáme na to už tolik let. Opravdu jako na smilování. Doprava je tu šílená, nám by obchvat moc ulevil,“ povzdechl si starosta Petr Brinček.

Koupaliště ve Valašském Meziříčí čekají po nerezovém bazénu další opravy.
Koupaliště ve Valašském Meziříčí čekají po nerezovém bazénu další opravy

Někteří obchodníci a restauratéři se podle něj sice bojí odlivu zákazníků s poklesem dopravy, ale je jich minimum. Priorita pro obyvatele je bezpečnost na cestách a klid.

„Doufejme, že nepřijde nějaký úsporný vládní balíček,“ dodává Brinček.

Demolice lávky u průmyslovky ve Vsetíně; středa 1. listopadu 2023
VIDEO: Demolice lávky u průmyslovky ve Vsetíně. Po nové se projdete za dva roky

Video s vizualizací vzniklo na ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už v roce 2019. Na něm samotné ŘSD poukazovalo, že silnice je důležitou spojnicí nejen v rámci Zlínského a Moravskoslezského kraje, ale také v mezinárodní dopravě díky propojení s Polskem a Slovenskem.

Stávající silnice vede zastavěnou obcí Jablůnka, následným kopcovitým terénem s množstvím nepřehledných horizontů a zároveň se dvakrát kříží s frekventovanou mezistátní železniční tratí.

Od roku 2021 informuje ŘSD o probíhající inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení.

Co se tedy dva roky dělo?

„Probíhala majetkoprávní příprava včetně rozsáhlé směny pozemků s obcí Jablůnka a vyvlastnění některých pozemků potřebných pro stavbu. Projektová dokumentace byla upravována na základě požadavků a výzev Krajského úřadu Zlínského kraje, který vede stavební řízení,“ odpověděl na dotaz Deníku Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín.

Aktuální materiál na webu ŘSD (k 10/2023) informuje, že výběrové řízení bude vypsáno do konce roku 2023,tedy o dva roky později proti původním plánům.

Děti vysázely kolem hlavního tahu skrz Valašské Meziříčí tisíc skalníků, přidala se i místostarostka
Hlavní tah skrz Valašské Meziříčí se zazelená. Děti tam vysázely tisíc skalníků

„Výběrové řízení na zhotovitele je možné provádět na základě několika splněných faktorů, z nichž jedním z nejdůležitějších je právě majetková příprava. Bez potřebných pozemků se výrazně zvyšuje možnost, že přes úspěšně zakončené výběrové řízení nemusí dojít k zahájení stavby právě z důvodu nezajištění vstupu na potřebné pozemky. Stejným rizikem je také nejasný termín vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci,“ vysvětluje Chudárek.

Praxe na jiných silnicích ale dokazuje, že v rámci urychlení může být výběrové řízení uskutečněno ještě před zahájením, respektive schválením všech stavebních povolení.

Jako například v těchto případech: D6, Hořesedly, předložka, kdy výběrové řízení bylo zahájeno v prosinci 2021 a stavební povolení bylo vydáno o rok později.

Nebo D3, Třebotín-Kaplice nádraží, kdy výběrové řízení bylo zahájeno v září 2020 a stavební povolení vydáno v listopadu 2020.

Proč to takto nejde i Bystřičce?

„Jedná se o správný odhad pravděpodobného termínu dokončení majetkové přípravy a především získání pravomocného stavebního povolení. Předpokládáme proto, že i v případě stavby I/57 Semetín-Bystřička, 2. stavba budeme postupovat obdobně, jako u vámi uváděných staveb,“ reagoval Chudárek.

To, co motoristy i obyvatele Zlínského kraje zajímá nejvíce, je, zda bude dodržen poslední známý termín, tedy vyhlášení výběrového řízení do konce letošního roku.

Ve Vsetíně mají opět sochu komunistického novináře a spisovatele Julia Fučíka.
Fučík se vrací do Vsetína. Komunistům se sochou pomohlo rozhodnutí kraje

„ŘSD ČR, Správa Zlín vynakládá maximální úsilí pro splnění daných termínů. V rámci naší organizace aktuálně probíhá závěrečná kontrola zadávací dokumentace před jejím zveřejněním,“ nastiňuje ředitel Karel Chudárek.

Jak bude trasa vypadat?

Hlavní trasa prochází zejména zemědělsky využívaným územím v sevřeném údolí Vsetínské Bečvy mezi obcemi Bystřička, Pržno a Jablůnka. Napojuje se na první stavbu přeložky silnice I/57 v úseku Semetín–křižovatka na Ratiboř.

Začátek úseku je v přednádraží v Bystřičce, kde silnice I/57 vychází ze stávající komunikace. V jihozápadní části Bystřičky je navržena trubkovitá mimoúrovňová křižovatka (MÚK Bystřička), která řeší propojení nové trasy silnice I/57 se stávající silnicí dvěma samostatnými dvoupruhovými větvemi.

Ilustrační foto
Ve Zlínském kraji vloni opravili třináct silnic první třídy a pět mostů

Poté trasa na dvou místech překonává po třípolových mostech Vsetínskou Bečvu. Dvoupolovým mostem překonává také Lýkovský potok. Následné původně zamýšlené přemostění hlavní trasy a žel. trati č. 280 Hranice na Moravě–Střelná, které by zajistilo spojení Jablůnky a Pržna, bylo vypuštěno. Napojení obce Pržno bude nově přes přeložku silnice, tato nová komunikace povede po levém břehu řeky.

Bude začínat před přemostěním Vsetínské Bečvy v Pržnu a vyústí do stykové křižovatky se silnicí II/437 poblíž MÚK Ratiboř. Stopa původní silnice zůstane zachována, ale bude dále sloužit již jen pro chodce a cyklisty. Kromě toho dojde k přemístění fotbalového hřiště v Jablůnce, které se nachází přímo na trase přeložky.