Rozhodla o tom včerejší elektronická aukce, v níž tato společnost nabídla nejvíce peněz za roční pronájem prostor ve jmenované městské budově. Helvet Gastro bude platit ročně 5 960 000 korun.

Nájemní smlouva bude platit deset let. Mimo jiné obsahuje také podmínku, že se vítězná firma postará o nezbytné opravy interiéru. Cenu těchto oprav vsetínská radnice vyčíslila na 4,3 milionu korun.

Elektronická aukce trvala jen 35 minut

Do včerejší elektronické aukce se přihlásilo sedm společností. Vyvolávací cenu za roční pronájem stanovilo vedení vsetínské radnice na 2,8 milionu korun. „Cenu jsme spočítali vynásobením nabízené plochy nejvyšším současným nájemným ve městě, které se platí v budově takzvaného Kremlu," prozradil místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.

Elektronická aukce trvala pouhých 35 minut, během kterých se roční nájemné vyšplhalo až na uvedených 5,96 milionu korun. Vedení města výsledná suma potěšila. „Jsme spokojení. Získali jsme více než dvojnásobek vzhledem k nejdražším plochám ve městě," řekl Tomáš Pifka.

Zajištěním elektronické aukce pověřilo vedení města akciovou společnost H&B REAL, která je oprávněna takové aukce zorganizovat v elektronickém nástroji KDV. „Chtěli jsme tak zajistit co možná nejtransparentnější a nejrovnější přístup pro všechny uchazeče," zdůvodnil tento způsob vedení výběrového řízení starosta Jiří Čunek.

Stejně město přistupovalo i ke komunikaci s uchazeči. K veškerým dotazům a odpovědím měli elektronický přístup všichni.

Zájemci si prohlédli zázemí Lidového domu

Podmínkou účasti v soutěži bylo také složení jistoty ve výši půl milionu korun na účet města. Tu radnice zájemcům do pěti pracovních dnů uvolní. S výjimkou vítězné společnosti Helvet Gastro. „Před samotnou soutěží jsme umožnili všem zájemcům také prohlídku nebytových prostor, abychom se vyhnuli jakýmkoli komplikacím, které by mohly vyplynout z hlediska neznalosti budovy Lidového domu," připomněl starosta Čunek.

Prohlídky se zúčastnilo devatenáct zástupců loterijních společností. Všichni se mohli podrobně seznámit s technickým stavem budovy, případně se ptát techniků města.

Lidový dům bude od 1. ledna 2017 jediným místem, kde bude možné ve Vsetíně provozovat hazard. Vsetínští zastupitelé o tom rozhodli v červnu přijetím obecně závazné vyhlášky. Zmizí tak současných 32 heren s celkem 265 hracími automaty, které ve městě jsou.

Novému nájemci, společnosti Helvet Gastro, bude k dispozici prakticky celá budova Lidového domu kromě divadelního sálu a hudebního klubu Tři opice.