„Děkuji za pozvání k vám na Valašsko a děkuji za příležitost posvětit tyto zvony. Zvony, které mají být symbolem. Symbolem naší křesťanské víry ale také naší ochoty být hlasatelem evangelia,“ řekl v úvodu Dominik Duka.

Připomněl, že zvon, který svolává, který se dovede radovat, který dovede s námi plakat, má srdce. Je tedy přeneseně symbolem civilizace a lásky k druhému.

„Jak jsem se mohl z vaší kroniky dočíst, dějiny Vsetína jsou velmi bohaté, turbulentní a naplněné i mnoha těžkými zvraty. Kéž tyto zvony zní všem. Abychom si uvědomili v této nelehké době, že smyslem lidského života je žít s druhými a pro druhé,“ dodal kardinál Duka.

Templářské slavnosti na zámku ve Vsetíně, 14. srpna 2021
Templářské slavnosti zaplnily vsetínský zámek. Takto bavily davy

Po těchto slovech celebrovala jeho Eminence v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně mši svatou.

Všechny čtyři zvony odléval akademický sochař Josef Tkadlec z Halenkova. „Ve čtvrtek prošly kontrolou a laděním. Odborníci se shodují, že jsou mimořádně zdařilým dílem,“ uvedl děkan vsetínské farnosti František Král.

Vysvěcené zvony budou zavěšené do opravené kostelní věže, na níž přibyly i hodiny.