„Požádali jsme o finanční podporu Zlínský kraj a jsme rádi, že jsme ji dostali,“ přiblížila Marta Procházková ze zašovského obecního úřadu.

Opravu kapličky, která stojí nedaleko vodojemu, zahájili restaurátoři v srpnu. A v říjnu byla památka už zase jako nová. „Bylo už na čase, cihly se drolily, památka už byla ve značně zchátralém stavu,“ řekla Procházková.

Opravu mohli zašovští uskutečnit také díky finanční podpoře Fondu kultury Zlínského kraje. Na obnovu z fondu získali dvacet tisíc korun. Zbývajících čtyřiadvacet tisíc dala obec ze svého rozpočtu.

Kaplička ve Veselé není jedinou náboženskou památkou, kterou vesnice letos nechala zrestaurovat.

Díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši padesáti tisíc korun získal důstojný vzhled také kříž ve spodní části obce. „Kolemjdoucí si tak mohou po dlouhé době přečíst dříve nerozluštitelný nápis, který je vytesaný v hlavní části podstavy,“ vylíčila Procházková. Do obnovy kříže vložila vesnice třicet tisíc korun.