V roce 1924 jej místní nechali opravit a do paty kříže vsadili desku s devatenácti jmény vojínů padlých v I. světové válce. Byli to Jan Martinek, Rudolf a Josef Kohoutkovi, Jan Mališ, Jan Sklář, Josef Scheuer, Josef, Jan, Martin a František Poláchovi, Josef Juřica, František a Šimon Juřicovi, Jan Kršák, Jiří Kocourek, Josef a Jan Figasovi, Josef Vacek a Jan Tománek.

„Opravu kříže hradila obec částečně ze sbírky na opravu křížů a zčásti také příbuzní padlých vojínů," připomněl starosta Lužné Miroslav Papšík. Slavnost svěcení kříže je zaznamenaná v obecní kronice pod datem 26. října 1924. Byla prý velmi krásná a dojemná.

Nyní pamatuje pamětní deska také na oběti II. světové války. Pískovcový kříž nechalo vedení vesnice v předminulém roce také znovu restaurovat, aby bylo místo připomínající padlé připravené na loňské sedmdesáté výročí konce druhé světové války. Kameník Miroslav Vávra ze Vsetína tedy odstranil z památky bílý nátěr, kámen obrousil a nechal v přírodním stavu. Obnovy se dočkaly i čtyři barevné malby s motivy svatých. Oprava přišla na sedmdesát pět tisíc korun.

Kříže jsou v Lužné celkem čtyři. Kromě toho U Šajerů také v Horňansku, u Zrunků a v Neratově.