Deník proto oslovil všechny kandidáty na křeslo senátora a položil jim za vás šest stejných otázek.

OTÁZKY PRO KANDIDÁTY DO SENÁTU

1. Čím budete prospěšný svým voličům?

2. Jste pro současné navrhované zvýšení daní?

3. Upravil byste výši zdravotnických poplatků? Pokud ano, jak?

4. Jste pro zavedení eura jako tuzemské měny?

5. Zavedl byste plošný zákaz kouření v restauracích a barech?

6. Jste pro církevní restituce v jejich současném znění? Proč?

Ludvík Hovorka (KDU-ČSL)

věk: 49 let

bydliště: Šumice

povolání: projektant

hrubý měsíční příjem včetně odměn: 23 tisíc korun

1. Chci zabránit privatizaci zdravotních pojišťoven a nemocnic, přeměně všeobecného zdravotního pojištění na soukromé a zastavit rozkrádání prostředků zdravotního pojištění.

Chci prosadit zákaz společností s anonymními akciemi a jejich účasti ve veřejných zakázkách a napomoci důslednému prosazování práva a spravedlnosti.

Chci pomáhat občanům, obcím a podnikatelům našeho kraje.

2. Nesouhlasím se zvyšováním DPH, podpořím snížení DPH na potraviny a léky. Jsem pro rozumnou progresivní daň z příjmu fyzických osob. Podpořím zrušení stropů na zdravotní pojištění, aby všichni odváděli zdravotní pojištění z celé své mzdy.

3. Pokud budu zvolen, určitě navrhnu omezení regulačního poplatku za hospitalizaci v nemocnici na max. 28 dnů za jeden rok. Navrhnu snížení poplatku za recept, zrušení jeho provázanosti s výsledným doplatkem a budu usilovat o sjednocení doplatků za léky ve všech lékárnách.

4. V současné době, kdy se Evropa potácí v hluboké ekonomické krizi, to nepovažuji za reálné ani prospěšné pro naši ekonomiku.

5. Ano, vždy jsem tyto návrhy podporoval. Neskutečně mnoho lidí si u nás kouřením ničí zdraví.

6. Neznám detailně návrh příslušného zákona, ale vždy jsem podporoval navrácení majetku, který byl ukraden, protože to patří k zásadám demokratické společnosti.

Tomio Okamura (nezávislý kandidát)

Věk: 40 let

Bydliště: Praha

Povolání: manažer nadnárodní společnosti

Hrubý měsíční příjem včetně odměn: 300 - 500 tisíc korun

1. Svou prací, zkušenostmi, schopnostmi i jménem. Přes deset let se zabývám legislativou ve spolupráci s ministry, poslanci a senátory. Hledám řešení, která by zlepšila fungování státu, pomohla ekonomice, občanům. Realizuju projekty, které popularizují jednotlivé kraje naší země i náš stát v zahraničí.

2. Už léta veřejně bojuju proti trendu zvyšování DPH v médiích, na demonstracích i při jednání s politiky. Jako jeden z prvních jsem vyslovil zásadní princip, že stát, který dovolí rozkrádat miliardy veřejných peněz, nemá morální právo chtít náhradu škody po nevinných občanech. Jsem pro vyšší zdanění bohatých, protože bohatší spoluobčané za svoje bohatství vděčí své zemi a svým spoluobčanům.

3. Vždy jsem byl proti jejich zavedení všichni musíme mít stejný přístup ke zdravotní péči zdravotnictví není samoobsluha, kde si vybírám podle stavu peněženky. Jsem proti všem přímým platbám za nutnou lékařskou péči. Od toho tu je plošné povinné zdravotní pojištění.

4. Ne. Ještě mnoho let se bude Evropa potácet v krizi mnoho států má ekonomiku zadluženou a Evropa oproti světu stagnuje. Vlastní měna a vlastní měnová i daňová politika nám umožňují alespoň zčásti odolávat vnějším výkyvům. Navíc česká koruna je dobrá měna. Jako manažer světové firmy bych jednotnou měnu vítal, ale prospěch země musí mít přednost.

5. Omezil bych kouření všude, kde se kouři nekuřák nemůže vyhnout. Ale nechápu, proč v nějakém baru nebo nonstopu by se nemělo kouřit? Jsem nekuřák a když nechci smrdět, tak do zakouřeného nonstopu nejdu. Pokud je pravda, že stát na kuřáky doplácí, tak ať to zohlední ve zdravotním pojištění nebo ve spotřební dani.

6. Já bych oddělil restituce a pak bych zvlášť řešil financování jednotlivých církví. Už dnes mohou církve prostřednictvím soudů jednotlivé doložitelné majetky žádat zpět. Neštěstím zákona je, že byť třeba katolická církev se v něm vzdává velké části majetku ve prospěch malých nových církví, naštvanost lidí se obrací proti ní. Za zpackané restituce a nevyřešené financování církví ovšem mohou politici a politické strany, a to všichni, kdo je neřešili už hned kolem roku 1990.

Stanislav Mišák (ČSSD)

Věk: 59 let

Bydliště: Otrokovice

Povolání: hejtman Zlínského kraje

Hrubý měsíční příjem včetně odměn: 77 tisíc. Částky odměn jsou pevně dané, nelze se od nich odchýlit a poskytnout odměnu vyšší, nižší nebo další.

1. Mám za sebou více než dvacet let práce v komunální politice jako zastupitel, poté 12 let ve funkci starosty Otrokovic a nyní jsem hejtmanem Zlínského kraje. Získané zkušenosti chci v Senátu využít, chci být obrazně řečeno advokátem věcí, které se v kraji řeší a řešení navrhovat se znalostí potřeb spoluobčanů. Chci, aby byly přijímány takové zákony, které povedou ke zlepšení života lidí.

2. Rozhodně ne. Vládou slibovaný efekt nepřinese.

3. Zrušil bych všechny akceptoval bych pouze přijatelné poplatky za stravu.

4. Ano. I přes problémy, které v EU nyní jsou, jsem pro jeho přijetí.

5. Ano, nejcennější, co všichni máme, je zdraví.

6. Ne. Není jasné, které objekty budou církvím vydávány. Za úvahu také stojí, že kdyby byl následně tento majetek prodáván, církve by nemusely platit daň. A neúměrná je také výše finanční kompenzace za majetek, který již nelze vydat.

František Hubáček (ODS)

Věk: 53 let

Bydliště: Luhačovice

Povolání: starosta Luhačovic

Hrubý měsíční příjem včetně odměn: 46 tisíc korun, starostové žádné odměny nemají.

1. Chci zúročit své zkušenosti, které jsem získal jako komunální politik v Luhačovicích, a pracovat pro celý volební obvod, především v oblastech dopravy, bezpečnosti, školství, cestovního ruchu a využívání volného času, zejména sportu.

2. V zásadě jsem proti vysokým daním. Ty brzdí rozvoj podnikání a tím rozvoj celé ekonomiky.

3. Myslím, že všichni chápou, že za služby je potřeba zaplatit. V nemocničních zařízeních a u lékařů bych je ponechal. V lékárnách je však považuji za zbytečné.

4. Jestliže patříme do eurozóny, pak bychom měli mít i stejnou měnu. Ovšem za současné situace je to pro nás velmi nevýhodné.

5. Ano.

6. Jsem. Jakékoliv další prodlužování bude v konečném důsledku pro stát jenom dražší. Navíc spousta měst a obcí je tímto nedořešením velmi limitována ve svém dalším rozvoji.

Ivo Spáčil (SPO zemanovci)

Věk: 46 let

Bydliště: Babice

Povolání: ekonom

Hrubý měsíční příjem včetně odměn: 30 tisíc korun

1. Tím, že mne bude slyšet, že budu ovlivňovat cestu zákonů při jejich schvalování (viz. mé postoje níže) a v součinnosti s krajem i městy napomáhat realizaci místních projektů, které mohou být financovány z republikových nebo EU zdrojů.

2. Ne, nejen selský rozum velí v době krize či recese napomoci ekonomice snížením celkové daňové zátěže. Zhruba 60 % státního HDP tvoří maloobchod, který se propadá. A to kvůli zvýšení sazby DPH, růstu cen energií, naprosté nedůvěře ve správu státu.

3. Poplatky a spoluúčast pacientů ve zdravotnictví bych upravil tak, aby se naše mámy a tatíci nebáli chodit k lékaři s obavou, že by pak nevyšli s penězi. Poplatky snížit na minimum.

4. Dnes už nejsem pro. Evropská centrální banka je řízena stejnými poradci, kteří byli poradci řecké vlády před kolapsem řeckých dluhopisů a ekonomiky.

5. Ne. S trochou nadsázky zavedl bych raději samolepky, které informují co a jak. Např.: Zde omezení kouření pouze v době obědů nebo Zde nekuřácký prostor nebo Zde se nekouří vůbec.

6. Samozřejmě že ne. Vyrůstal jsem v kostele, jsem věřící a jsem za to rád. Ale v tomto případě, co je moc, to je příliš.

Jana Juřenčáková (STAN)

Věk: 49 let

Bydliště: Rokytnice

Povolání: senátorka, předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí

Hrubý měsíční příjem včetně odměn: měsíční plat odpovídající funkci předsedkyně. Od roku 1993 jsem daňový poradce a můj průměrný měsíční příjem z podnikání je cca 38 tisíc korun měsíčně. 2 tis. měsíčně je hrubý příjem z Dozorčí rady KNTB a. s. Zlín, čistý příjem z dozorčí rady vracím na konci roku formou daru nazpět do nemocnice.

1. Už šest let řeším celkem úspěšně konkrétní problémy občanů, obcí a institucí regionu. Hlavní náplň práce senátora nevidím v účasti na schůzích výborů a pléna, ale především v pomoci regionu.

2. Hlasovala jsem pro tento balíček, i když jsem měla výhrady k DPH. Vychází z něho rozpočet na rok 2013 a já nechci rozpočtové provizorium, které by zhoršilo postavení ČR vůči zahraničním finančním trhům.

3. Ne, považuji však za důležité, aby při dlouhodobém pobytu v nemocnici byla funkční sociální ochrana, tj. aby příjem pacienta, který bydlí sám, pokryl měsíční poplatky i náklady na bydlení.

4. Jsem rozhodně proti zavedení eura jako tuzemské měny, a i když se k tomu ČR zavázala v přístupových smlouvách při vstupu do EU, požadovala bych k přijetí eura celostátní referendum.

5. Já sama jsem nekuřák a podporuji nekuřácké restaurace. Z hlediska ochrany zdraví bych byla pro zákaz, z hlediska provozovatelů bych dala možnost výběru kuřácký, nebo nekuřácký prostor.

6. Hlasovala jsem pro současný zákon proto, že řeší vrácení ukradeného majetku církvím a navrhuje odluku církve od státu. Obávám se, že soudní spory nás budou stát více než církevní restituce.

Václav Ransdorf (KSČM)

Věk: 67 let

Bydliště: Otrokovice

Povolání: expert a soudní znalec ve čtyřech oborech

Hrubý měsíční příjem včetně odměn: pravidelný měsíční příjem nemám žádný, moje práce je odměňována podle platné vyhlášky. S ohledem na ekonomickou situaci státu je požadováno, aby odměna nepřesahovala 30 % btto vyhláškou stanovených sazeb. V tomto pracovním režimu odměny neexistují, jsem OSVČ.

1. Osobním přístupem, zkušenostmi. Trvalým tlakem na odstranění nekompetentních lidí, prosazováním opatření pro zastavení dalšího rozkrádání státu. Prosazováním tradic.

2. Jsem zásadně proti tomu, zejména v navrhovaném provedení, které pokládám za snahu o nekvalifikovaný pokus opravy hrubých chyb vlády.

3. Ano, upravil k nule. To, co se ve zdravotnictví děje, je nestoudná drzost. Současný stav pokládám za výsměch všem občanům. Stačí přestat krást a začít pracovat.

4. Nejsem, nevidím racionální důvod a výhody pro občany. Především je potřeba začít pracovat a přestat krást. Žijeme v zemi významných lidí, poučme se od nich.

5. Nezavedl. Především je věcí nabídky a poptávky. Kdo to nechce, ať jde jinam. Nepřijde-li do restaurace nikdo, majitel si to ryhle rozmyslí a najde řešení.

6. Nejsem. Zákon boří státotvorné ideje TGM, nerespektuje historii, vyrovnání je nadhodnocené, majetek určený k vydání nikdy církev nevlastnila je mnoho dalších důvodů.

O volbách do Senátu

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v roce 2012 uskuteční společně s volbami do zastupitelstev krajů 12. a 13. října (první kolo), 19. a 20. října (případné druhé kolo). Volit se bude třetina Senátu (27 z 81 mandátů) ve 27 volebních obvodech.

Kandidát je zvolen již v prvním kole, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný kandidát nadpoloviční většinu nezíská, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola volby. Ve druhém kole je pak zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů.

Opakované volby se konají, pokud se kandidát postupující do 2. kola vzdal kandidatury, pozbyl práva volit, zemřel, byl odvolán anebo byla volba shledána neplatnou. O neplatnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud, jeho případné rozhodnutí může zvrátit Ústavní soud.

Doplňovací volby se konají, pokud v průběhu volebního období mandát senátora zanikl a nově zvolený senátor svůj mandát vykonává jen po zbytek volebního období ze zaniklého mandátu. Doplňovací volby se nekonají, pokud do skončení volebního období zbývá méně než jeden rok.