Dělníci už přitom na Hrbové pracují na jiné stavbě. Budují splaškovou kanalizaci spadající do projektu Čistá řeka Bečva II, který má na starosti Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. „Chceme, aby se všechny práce udělaly najednou," vysvětlil souběh prací místostarosta Vsetína Stanislav Pavelec.

Do prací na odvedení dešťových vod z Hrbové se dělníci pustili v polovině července. Podle Pavelce dešťovou kanalizaci v této místní části dlouho nikdo neřešil. „Pro místní obyvatele je ovšem důležitá. Když zaprší, voda teče shora lidem do zahrad a působí jim problémy," přiblížil místostarosta.

Dešťová kanalizace je navržena tak, aby odváděla vodu z nezastavěných území Hrbové a budoucí plánované zástavby v této části města. Vodu zachytí odvodňovací žlábky, které ji svedou do kanalizace. Její trasa vede v nezpevněném terénu, ale také pod místními komunikacemi. Ústit bude do koryta Vsetínské Bečvy. Radnice za dešťovou kanalizaci zaplatí téměř 10,75 milionu ko­run.

Souběžně s dešťovou kanalizací získají lidé na Hrbové také téměř kilometr nového vodovodu. Součástí stavby je i posílení vodojemu Hrbová výkonnějšími čerpadly k zajištění potřebného tlaku vody a úprava elektrických a kabelových rozvodů pro automatizované systémy řízení vodovodu. Vodovod přijde zhruba na 4 miliony korun bez daně.

Dešťová kanalizace i vodovod mají být hotové do konce září. Propojení vodovodu a vodojemu je naplánováno na říjen. S posledními úpravami a opravou silnic se počítá na jaře příštího roku.