Ve velice špatném stavu je například nyní kanalizace v Lubné. „Je opravdu havarijní. Na kanalizaci je navíc napojena jen zhruba polovina domácností, zbytek odvádí splašky prostřednictvím čistících septiků do potoka,“ potvrdil starosta Lubné Ota Škrabal a přiblížil, jak nelehkou situaci budou tamní zastupitelé nyní řešit.

„V dohledné době nevidím změnu k lepšímu, ovšem do budoucna připravujeme novou kanalizaci včetně výstavby čističky odpadních vod. Náklady na akci budou asi třicet milionů korun. Nyní už připravujeme projektovou dokumentaci,“ informoval Škrabal.

Více čtěte v zítřejším vydání Kroměřížského deníku