„Stromy na Rybníkách byly v minulosti za dnes již nejasných okolností, stejně jako na mnoha jiných sídlištích, vysazeny v ochranném pásmu plynovodu,“ připomněla mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková. To přímo odporuje energetickému zákonu.

Shodou okolností to byla právě havárie plynovodního řadu v areálu mateřské školy Benátky na Rybníkách, která byla impulzem k prvnímu kácení.

„Při výkopových pracích vyšlo najevo, že kořeny stromů obrůstají plynovod a mohly by způsobit další havarijní situaci,“ uvedl pracovník odboru životního prostředí Marcel Petřek.

Nejdřív jasany, pak další stromy

K zemi šly proto nejprve tři jasany. Plynaři poté radnici nahlásili záměr smýtit i další stromy v trase plynovodu podél ulice Benátky a vedle domu Těšíkov 1174 a najali si odpovídající firmu.

Dřevorubci nakonec skáceli jedenadvacet stromů, mezi nimiž byly kromě jasanů také tři lípy, bříza a jedle.

Podle energetického zákona je vysazování trvalých porostů v těsné blízkosti od plynovodu zakázáno.

„Tyto stromy byly vysazeny v rozporu s tímto zákonem a znamenaly pro plynovod riziko poškození jejich kořenovým systémem,“ vysvětlil nutnost odstranění dřevin správce městské zeleně Petr Mikulík.

Je možná nová výsadba

Místa po vykácených stromech ale nemusí zůstat do budoucna holá. Podle Mikulíka je možné vysadit nové dřeviny, které budou respektovat ochranné pásmo plynovodu.

„Bude záležet na obyvatelích lokality, o jaké dřeviny budou mít zájem. Budeme s lidmi teprve jednat,“ ujistil Mikulík.

Dřevo z pokácených stromů je majetkem města. Skončilo v kompostárně na Poschle. Větve „pozřel“ štěpkovač a poslouží jako kompost, větší kusy zpracují na palivové dříví, které je možné si zde zakoupit.