„Respirátory jsou určené pro opuštěné osoby, seniory a také pro sociálně slabé a ohrožené chudobou. Proto jsme je předali organizacím, které s těmito skupinami lidí pracují a znají jejich individuální situaci,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

Z celkového množství putovala na oddělení hmotné nouze úřadu práce tisícovka respirátorů FFP2, do Diakonie Vsetín 1 200 kusů, do Charity 1 000 kusů, obecně prospěšná společnost Letokruhy, která stejně jako Charita a Diakonie poskytuje ambulantní sociální služby, převzala 200 těchto ochranných prostředků.

„Tisíc respirátorů pak rozdělí mezi své klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí, terénní sociální práce a oddělení sociální pomoci Městského úřadu ve Vsetíně,“ doplnila výčet mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Dodala, že ochranné pomůcky pro potřebné poskytla potravinovým bankám k další distribuci na žádost ministerstva práce a sociálních věcí Správa státních hmotných rezerv ČR.