Povětšinou právě kvůli vysokému počtu pracovníků nechává vedení firem organizaci nějaké předvánoční akce na jednotlivých odděleních.

Barum Continental, spol. s r. o., Otrokovice

Velký firemní vánoční večírek nechystají, stejně tomu bylo i v předchozích letech.

„Vzhledem k počtu našich zaměstnanců to ani není možné. Jednotlivá oddělení si předvánoční posezení připravují sama. Zpravidla posedí v některém z okolních zařízení či přímo ve firmě. Jedná se o nějaký společný oběd či večeři," říká pro Deník za personální oddělení Radek Poslt.

Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín

Celopodnikový večírek nechystají ani v krajské Baťově nemocnici ve Zlíně. „Firemní oslavu jako celý podnik neděláme. Je na jednotlivých odděleních, zda si nějakou akci uspořádají. Nám ji nehlásí," říká mluvčí Baťovy krajské nemocnice Karla Havlíková.

Mitas, a. s., Otrokovice

Otrokovická firma jako taková žádné večírky neorganizuje. „Jsou v režii zaměstnanců, kteří si je organizují sami, a to včetně programu. Ten je proměnlivý, záleží na iniciativě, nápadu a dohodě zúčastněných," komentuje za Mitas Iva Vavrušová.

AVX Czech Republic, s. r. o., Uherské Hradiště

„Neděláme firemní večírek. Proč asi. Z finančních důvodů. Dříve jsme jej ale mívali," konstatuje za společnost vyrábějící elektrické součástky Martina Cilečková.

WOCO STV, s. r. o., Vsetín

Zda se mohou zaměstnanci podniku vyrábějícího plastové polotovary těšit na firemní vánoční večírek, zatím jeho vedení ještě neví. Zhruba před měsícem tam připravili den otevřených dveří, kde měli pro dětské návštěvníky připravené dárky.

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Firemní vánoční večírek tam pro všechny zaměstnance nepřipravují. Rektor univerzity Petr Sáha to vysvětluje tím, že pracovníků mají příliš. „Pouze jednotlivé úseky, tedy fakulty, si chystají své vlastní předvánoční akce pro pracovníky," vysvětluje Sáha.

Hamé, s. r. o., Kunovice

„Společnost Hamé pořádá každoročně pro své zaměstnance ve všech dceřiných společnostech vánoční večírky. V jednotlivých závodech si organizátoři realizují vlastní program dle dohody se svými pracovníky," říká ředitelka marketingu a vývoje Hamé s r. o. Marcela Mitáčková. Podle ní je součástí večera úvodní slovo generálního ředitele.

„Zajištěna je také živá hudba v podobě kapely a cimbálové muziky. Pro své zaměstnance připravujeme losování o věcné ceny v tombole," doplňuje Mitáčková.

TON a. s., Bystřice pod Hostýnem

V bystřickém podniku chystají předvánoční posezení už dvanáctým rokem. Vesměs si všechno zajišťuje vedení podniku ve spolupráci se závodním podnikem. „Zajištěná je hudba i občerstvení," říká tamní personalistka.

Psychiatrická léčebna, Kroměříž

Pro zaměstnance ani pacienty žádný vánoční večírek neorganizuje. „Na některých odděleních si však připravují vlastní vánoční večírek, ale to není hrazeno z rozpočtu léčebny. Na těchto akcích na oddělení si program zajišťují sami jeho účastníci," informuje ředitel zařízení Petr Možný.

Konkrétně 22. listopadu se bude konat ve společenském sále léčebny program s názvem Advent v léčebně, kde vystoupí s nacvičenými písněmi a scénkami děti z dětského oddělení. Součástí má být také prodej výrobků činnostní terapie, podávat se bude drobné pohoštění.

„Tohoto programu se mohou zúčastnit jak pacienti, tak také naši pracovníci. To ale asi není možné nazvat vánočním večírkem," podotýká Možný.

Gumárny Zubří a. s., Vsetín

Firma žádný velký vánoční večírek pro všechny pracovníky nechystá. Případná akce je opět v režii jednotlivých středisek. „Každé z nich má možnost si něco připravit," uvádí asistentka ředitele Alena Kašparová.

Kroměřížská nemocnice, a. s.

„Klasický večírek pro všechny zaměstnance nechystáme. Letos máme poprvé v plánu společenskou akci, ale až po Novém roce. Chystat ji teprve začínáme," přibližuje plány mluvčí nemocnice Veronika Klímová s tím, že předvánoční akce si může uspořádat každé oddělení zvlášť.

Austin Detonator, s. r. o., Vsetín

Namísto velkého firemního vánočního večírku tam připravují velký firemní ples. Neuskuteční se ale před svátky, nýbrž po Novém roce. „Chystáme jej se vsetínským kulturním zařízením. Je to celofiremní akce. V případě, že lístky zbudou, nabízíme je zájemcům z řad obyvatel," sděluje za podnik Olga Kovačiková.

Vsetínská nemocnice, a. s.

Kolektivní vánoční večírky ve vsetínské nemocnici nechystají. „Některá oddělení si jej pořádají sama. Je pak zcela v jejich kompetenci," říká mluvčí zařízení Lenka Plačková.

Aircraft Industries, a. s., Kunovice

Vánoční večírek ve firmě není zvykem. „Nepotřebujeme agenturu, aby nám jej nějak zajišťovala. Většinou se jen sejdeme s kolegy a na Mikuláše zajdeme do hospody," prozrazuje za společnost Nora Strádalová.

Sociální služby Uherské Hradiště

„Máme pouze v polovině prosince pracovní poradu vedoucích zařízení. Možná dostaneme chlebíček na stůl. O ničem větším jinak nevím," konstatuje ekonom Sociálních služeb Uherské Hradiště Miloslav Slováček.

Deník se vás ptal: Budete mít ve firmě vánoční večírek? Pokud ne, chtěli byste?

Jiří Kadlčák, 42 let, dřevorubec, Všemina: Já už bych vánoční firemní večírek určitě nechtěl, už jich bylo deset po sobě. Mně to už stačilo, další nechceme.

Jaroslav Válek, 32 let, gumař, Hrobice: Firemní večírky máme, ale já tam moc nechodím. Nechystám se koneckonců ani na ten letošní.

Ján Bogaň, 42 let, prodavač zásobovač, Zlín: My jsme firma o jednom zaměstnanci, takže vánoční večírek nemáme. Kdybych pracoval ve větší firmě, za večírek bych byl rád.

Lukáš Vavruša, 30 let, číšník, Zlín, Jižní Svahy: Míváme ve firmě vánoční večírek a doufám, že také letos bude. Bývá každoročně, máme ho v rámci sanitárního dne jako uzavřená společnost.

Lucie Langerová, 30 let, wellness poradce, Zlín: Míváme vánoční večírek, ráda na ně chodím. Sejdeme se s dalšími kolegy, popíjí se, hodnotíme uplynulý rok.

Kamil Jeřábek, 24 let, krytinář, Zlín: Firemní vánoční večírek nemíváme. A jestli bych ho chtěl? Já to nějak neřeším.