Ředitelé středních škol ve Zlínském kraji se shodují, že nyní jsou na distanční výuku daleko lépe připravení, než v březnu. „Je naprosto jiná situace než na jaře,“ potvrdila ředitelka Střední odborné školy Luhačovice Jana Šuráňová.

Její studenti využívají pro online výuku systému Bakaláři, komunikují přes aplikace Komens a Teams. Škola formou dotazníku dopředu zjišťoval možnosti žáků. „Všichni jsou schopní se přes počítač nebo telefon výuky zúčastnit,“ ujistila Šuráňová.

Praktická výuka za dodržování předepsaných hygienických pravidel podle ní funguje v běžném režimu. Ze čtrnácti tříd mají nyní praktické vyučování čtyři.

„Ve dvou se vzdělávají žáci tříletých gastronomických oborů, odborný výcvik má třída uměleckých řemesel a souvislou čtrnáctidenní praxi v knihovnách obor Informační služby,“ přiblížila ředitelka.

Zúročili zkušenosti s dospělými

Stavební průmyslovka ve Valašském Meziříčí již několik let nabízí distanční vzdělávání dospělým. Při březnovém uzavření škol tak většina pedagogů jen přenesla dříve zpracované výukové materiály do distanční výuky středoškoláků. Učitelé, žáci a rodiče jsou ve spojení přes informační systém EduPage. Pedagogové a studenti využívají Office 365 online a program Microsoft Teams.

Na výuku na dálku se na stavebce připravili už o prázdninách. Na úvod školního roku pak škola upozornila studenty, že se prezenční výuka může náhle změnit na domácí, jak bude taková výuka vypadat i jak se budou předměty hodnotit. „V předmětu Informatika si také studenti hned na začátku září odzkoušeli online výuku na nečisto,“ připomněl Miroslav Barabáš, zástupce ředitelky Střední průmyslově školy stavební Valašské Meziříčí.

Rozvrh u praktického vyučování (odborného výcviku) u učebních oborů, se nemění – probíhá v dílnách školy nebo u smluvních zaměstnavatelů. Co praxe týče, stejné je to i na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. „Výjimku tvoří žáci z větších vzdáleností ubytovaných na domově mládeže, ti jsou z odborného výcviku omluveni,“ uvedl ředitel školy Miroslav Trefil.

Problém mají žáci ze vzdálených míst

Také v Centru odborné přípravy technické (COPT) v Uherském Brodě zůstala praktická výuka prezenční. Žáci, kteří mají jeden týden teorii a jeden týden praxi, jsou týden doma a druhý přijedou do školy. Žáci, kteří mají kratší odborný výcvik, jezdí jen na dobu odborného výcviku a jinak jsou doma.

Problém vzniká u žáku ze vzdálených míst. Pokud mají odborný výcvik jen v pondělí a úterý, mohou přijet v neděli na domov mládeže, ale odjíždět musí v úterý třeba ještě před obědem, aby přijeli v přijatelném čase domů a ve středu ráno se mohli věnovat distanční výuce. „Máme žáky z Aše, Chebu, Liberce, Klatov, Prahy. Aby přijeli domů do devatenácti hodin, musí odjíždět z Brodu třeba již v jedenáct. O to mají zkrácený odborný výcvik,“ řekl ředitel COPT Ladislav Kryštof.

Podpora od radnice, kraje i státu

Od státu, Zlínského kraje či radnic se školám dostalo různé formy podpory.

„Školy zřizované Zlínským krajem mají k dispozici nástroj Teams pro on-line výuku, v práci s ním jsou učitelé průběžně vzděláváni,“ ujistila mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová s tím, že hejtmanství letos mimo pravidelnou podporu škol navíc spustilo program na podporu informačních a komunikačních technologií v objemu 20 milionu korun.

Veřejné základní školy letos také dostaly příspěvek na digitální učební pomůcky od ministerstva školství. Činí 20 tisíc korun na jeden úvazek učitele.

„Celková částka pro jednu základní školu se liší podle její velikosti, v souhrnu se ale jedná o statisíce korun. Částka je postačující a školy mohou uhradit technické vybavení, digitální učební pomůcky či další zařízení, které jim umožní digitální výuku,“ vysvětlil mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš, proč zdejší radnice nyní nezvažuje vlastní investici v tomto směru. Město do modernizace některých škol investovalo v předchozích letech. Vybavilo například digitální učebny či odborné učebny pro environmentální vzdělávání.

Sousední Rožnov pod Radhoštěm dá do zkvalitnění informačních technologií ve svých pěti základních školách více než 1,2 milionu korun. O penězích na digitalizaci v Rožnově zpravidla rozhodují až při sestavování rozpočtu na konci roku, letos je ale zastupitelé uvolnili už v září.

„Chceme dát školám prostor, aby se včas dovybavily potřebnou technologií a byly připravené na případnou výuku na dálku,“ uvedl místostarosta Jan Kučera. Klíčem pro rozdělení financí mezi pět rožnovských základních škol byl počet žáků. Peníze od města dostalo také rožnovské Středisko volného času. Šlo o 40 tisíc korun.

Notebooky i do mateřinek

Většina vsetínských škol získala notebooky již během šedesátimilionového projektu Řemeslo má budoucnost, zaměřeného na modernizaci budov i jejich vybavení.

„I přesto budou školy zřizované městem každá samostatně žádat o další vybavení ministerstvo školství,“ prozradila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. Radnice chce také na příští rok vyčlenit peníze na notebooky i do všech mateřských škol. „Distanční výuka se totiž týká i povinného posledního roku ve školce,“ připomněla Raszková.

Zlínský magistrát vybuduje v tomto a příštím roce s využitím evropských peněz na deseti základních školách odborné učebny. Celková hodnota dotace je cca 68 milionů korun. Město také posílá školám provozní prostředky, v nichž jsou i peníze na výukové programy. Běží také výběrová řízení na dodávku počítačů do škol.

„Město nabídlo možnost odborníka IT pro potřeby on-line výuky, stejně tak v rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání jsou zapojeni dva odborníci pro tuto oblast,“ doplnil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

V Uherském Hradišti aktuálně investici do digitalizace škol neplánují. Podle mluvčího tamní radnice Jana Pášmy mají místní základní školy IT vybavení zajištěné. „Na základě zkušeností z jara se na distanční výuku připravily,“ konstatoval Pášma.

Nevyloučil, že pokud začne výuka na dálku i na základních školách, mohou se objevit problémy s IT technikou.

„Mnohdy i z důvodu, že je více sourozenců na jeden počítač nebo u žáků, kteří mají problém s připojením k internetu,“ přiblížil Pášma. V takovém případě lze podle něj předávat informace a zadávat úkoly i papírovou formou.