Alespoň to tak vypadá podle studie cyklistické dopravy.

„Jejím záměrem je propojit budovanou cyklostezku Bečva se systémem tras vedoucích k obytným a průmyslovým sídlům při splnění moderních požadavků na bezpečnost,“ uvedl spoluautor studie Roman Kalabus.

Snahou autorů bylo navrhnout co nejvíce klasických stezek pro cyklisty, případně také in-line bruslaře a chodce.

„Doprava je tady dlouhodobě přehuštěná, přitom vozovky jsou poměrně široké,“ objasnil Kalabus, proč v některých úsecích silnic navrhuje vyznačit cyklopruhy, aby se cyklista dostal do cíle rychle a bezpečně.

Studie je zveřejněna na webových stránkách města, kde se k ní mohou vyjádřit lidé.

„Diskuzi ukončíme v závěru ledna, aby připomínky mohly být zahrnuty do konečné verze,“ sdělil místostarosta Jiří Pernický.

Zpracovatelé studie vycházeli z výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi školní mládeží, zaměstnanci firem a dalšími obyvateli města.

Její slabinou ale je, že měření intenzity cyklistické dopravy proběhlo loni v listopadu. „Spěchalo to, protože zpracování souviselo s budováním cyklostezky Bečva. Pro konečnou verzi studie můžeme měření intenzity cyklodopravy zopakovat ve vhodnějším termínu,“ doplnil mluvčí města Josef Beneš.

Čtěte také:

Více stezek pro cyklisty