O tom, co by mohlo stát za mizením řemesel i jejich postavením ve společnosti, promluvila členka meziříčského Valašského krajkářského a řemeslného spolku Dana Šmelcerová (na snímku).

Co stojí za tím, že se řemeslné práce vytrácejí?

Řemesla vznikla z lidské potřeby. Sloužila k zajištění základních životních potřeb. K usnadnění práce, lepšímu životu, aby se lidé měli lépe. Pak lidé začali zdobit. Své oděvy, příbytky i nástroje. V druhé polovině minulého století se některá řemesla stahovala do organizací, které podporovaly lidovou kulturu, jako bylo například Ústředí lidové umělecké výroby. Už nebyla tak potřebná k praktickému užití.

Existují ještě nějaké další důvody?

Určitě mnohé, jedním z nich je současný trend, přesvědčení, že by všichni měli mít vyšší vzdělání a školy. Řemeslo se bere jako podřadné, pracovat rukama není dost prestižní.

Pozorujete ubývání řemeslníků i na každoročně pořádaném Valašském krajkářském a řemeslném trhu?

Ano, hodně. Někteří z řemeslníků mi opravdu napíšou: už to nedělám, neuživilo mě to, teď jsem zaměstnaný jinde. Pokud nejsou řemesla životně důležitá k tomu, aby věci fungovaly, začínají být pomalu nadstandardem.

Provozování některých řemesel by se asi neobešlo bez finančního zázemí.

U některých skutečně ne. Například čistou výrobou krajky by se člověk asi vůbec neuživil. Lidé musí mít něco k tomu. Buď vedou kurzy, píšou knížky nebo prodávají vzory. Ale že bych třeba znala krajkářku, která jen paličkuje a prodává vlastní krajky, to ne.

Stávají se absolventky vašich kurzů „nositelkami“ řemesel?

Nejsme tu od toho, abychom vychovávali řemeslníky. Jsme čistě volnočasová záležitost. Ale u některých řemesel to tak asi brzy bude. Třeba zuberská výšivka. Zručné vyšívačce trvá klasický kapesníček dvacet až třicet hodin. Spočítejte si, kolik by musel stát, aby měla minimální plat.

Myslíte, že je to tím, že si lidé neváží práce řemeslníků?

Mnozí chtějí mít všeho moc. V dnešní době je k dostání velké množství věcí na kusy za pár korun. Lidi už tolik nezajímá, že nemají užitnou nebo estetickou hodnotu. Dívají se jen na poměr množství cena Ne na to, odkud zboží přišlo a za jakých podmínek výrobky vznikly. Jdou si koupit tričko za třicet korun, i když jej dvakrát vyperou a je po tričku, podstatných je těch třicet korun.

Jaké je tedy postavení řemesel v dnešní společnosti?

Řemesla v současné době potřebují podporu. Nejen finanční. Potřebují úctu, obdiv, potřebují být součástí běžného lidského života. Jen tak se nám podaří zachovat dovednosti českých lidí tak, abychom se na ně nemuseli chodit dívat jen do muzeí.

O to se snažíte i ve vašem řemeslném a krajkářském spolku?

Doufáme, že v našem spolku k tomu přispíváme, i když se řemeslem jen „bavíme“. Naše členky (občas nějaký muž) jsou mnohdy velmi šikovné a svou dovedností se vyrovnají profesionálům. Navíc u nás řemeslo plní i společenskou funkci. Je důvodem k setkávání a navazování přátelství. Jednoduše přináší radost a pohodu, a tak to má být.