Budování parkoviště nad výměníkovou stanicí, které probíhalo vrámci poslední etapy regenerace sídliště, bylo zahájeno už vloni v září. Podle smlouvy mělo být dokončeno koncem března letošního roku. To však zhotovitelská firma nesplnila, navíc o tomto zpoždění informovala vsetínskou radnici až čtrnáct dnů po uplynutí termínu. Vsetínští radní tedy vpolovině dubna rozhodli, že zástupci města budou sdodavatelskou firmou jednat o způsobu náhrady. „V případě nedodržení termínu totiž máme nárok na smluvní pokutu,“ vysvětlil tehdy místostarosta Jaromír Kudlík.

Zástupci města se tedy se zhotovitelem dohodli, že nad rámec předmětu díla provede na své náklady práce vcelkové hodnotě téměř 160 tisíc korun. „Firma odfrézovala a opětovně položila 216 metrů čtverečních živičného krytu místní komunikace pod parkovištěm a zadláždila zámkovou dlažbou plochu o rozloze 12,6 metrů čtverečních,“ informoval Josef Šťastný, vedoucí úseku investic a rozvoje. „Toto řešení je přijatelné pro obě strany a věřím, že jej přivítají i obyvatelé sídliště,“ je přesvědčen Kudlík.

Parkoviště scelkovou kapacitou 47 míst si vyžádalo více než 14 milionů korun, čtyři miliony uhradilo ministerstvo pro místní rozvoj. Vtěchto dnech probíhají dokončovací práce.