V jarním podrostu listnatých lesů kvete zpravidla více než 25 různých rostlin. Některé jsou nápadné, jiné méně a všimneme si jich spíše náhodou. Barevně nevýraznou, ale velmi zajímavou rostlinou je hvězdnatec čemeřicovitý (Hacquetia epipactis), který roste pouze ve východní polovině České republiky. Starší názvy zní zubatec hvězdovitý (Sloboda 1852) nebo hvězdnatec zubatý (Polívka 1912). A rostlina, přesněji květenství, skutečně vzhledem připomíná hvězdu.

Hvězdnatec zubatý rozkvétá jako jedna z prvních jarních květin, ještě před olistěním stromů. Většinou se objevují květy už počátkem března, ale byly pozorovány i rostliny kvetoucí už koncem února. Samotné květy jsou velmi drobné, žluté, a vyplňují prostředek. Listy se objevují později.
Zajímavé je rozšíření hvězdnatce. V Evropě roste ve dvou izolovaných, navzájem vzdálených oblastech. Jižní oblast výskytu zahrnuje východní výběžky Alp, rakouské Štýrsko a Korutany, Slovinsko, Chorvatsko a Bosnu. Severní oblast výskytu zahrnuje Moravu, západní výběžky Západních Karpat a východní Slovensko. Právě do těchto dvou oblastí se hvězdnatec rozšířil po poslední době ledové. Přes Moravskou bránu pronikl až na území Polska. Pro botaniky hvězdnatec představuje migrující relikt.

Latinský název Hacquetia epipactis dostal hvězdnatec zubatý na počest Baltazara Hacqueta, francouzského lékaře a přírodovědce, který jako první prošel celé Karpaty od východu na západ a výsledky svých pozorování vydal v obsáhlé čtyřsvazkové práci.

Hvězdnatec zubatý je chráněná rostlina, zařazená do kategorie ochrany druhů vyžadujících další pozornost. Ochrana je dána především tím, že v České republice roste pouze na Moravě a ve Slezsku. V oblasti slezského Těšínska je tato rostlina silně zakořeněná v regionální kultuře. Lidové jméno "těšíňanka" bylo použito při výběru oficiálního polského jména rostliny, které zní cieszynianka.

Další zajímavé rostliny a zvířata vázané svým výskytem na karpatskou část Moravy si můžete prohlédnout v nově zpřístupněné výstavě Karpatské dědictví – příroda, kultura a lidé v zámku Kinských ve Valašském Meziřičí. Otevřena je denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin.

Autor: Jana Tkáčiková, botanik, Muzeum regionu Valašsko