Jako každý rok se první objevili skřivani polní a špačci. Na jižní Moravu přiletěly husy velké, které u nás hnízdí. Naopak z jihu Moravy postupně odlétají na sever husy běločelé a polní, které zimovaly na nádržích Nové Mlýny.

Během března se přílet ptáků výrazně urychlí. Ornitologové očekávají, že se brzy objeví konipasi bílí a horští, hejna holubů hřivnáčů, rehci domácí, drozdi zpěvní a bramborníčci. Na podmáčených polích bude možno pozorovat hejna čejek chocholatých a na rybnících potápky roháče, čírky obecné a modré, poláky velké i chocholačky.

Ze střední Moravy postupně zmizí hejna u nás zimujících havranů polních a kavek obecných. Jen v Přerově jich letos na nocovišti napočítali členové Moravského ornitologického spolku téměř 20 tisíc kusů.

Podle odborníků zima neskončila

Ochránci ptactva však připomínají, že zima ještě neskončila, a proto není ještě důvod přestat s přikrmováním ptáků na krmítkách. Je ale nejvyšší čas vyčistit ptačí budky v zahradách, pokud jste to nestihli udělat v zimě. V nejbližších dnech si totiž začnou naši ptáci hledat nejvhodnější místa k hnízdění. Pokud se chcete podívat, jak vypadají ptáci přilétající z jihu, můžete navštívit internetové stránky Moravského ornitologického spolku: http://www.mos-cso.cz/.