Janová Přílišným klidem vesnice Janová v posledních týdnech neoplývá. Vedle sporů kolem místní základní a mateřské školy, o kterých chce v příštím týdnu jednat s představiteli a obyvateli vesnice poslanec Parlamentu ČR Petr Kořenek, rozjitřil v posledních dnech janovské vášně pro dědinu velmi vážný ekonomický zádrhel.

Napjatá atmosféra panovala také ve středu v podvečer při vstupu do budovy místní radnice. Lidé, kteří čekalina schůzi zastupitelstva, živě diskutovali o tom, že Janové hrozí ztráta šest milionů korun z dotace Regionálního operačního programu (ROP).

Peníze vesnice za poměrně rozsáhlé úpravy svého centra zaplatila. Jenže se šestidenním zpožděním. Tedy až po 31. prosinci 2015, kdy tak měla učinit. A ROP dotaci právě s ohledem na nedodržení smluvních podmínek a opožděnou platbu nehodlá radnici v Janové proplatit.

Vina je Janovjany dávána starostovi vesnice Karlu Eliášovi. Lidé se nad jeho postupem i přístupem k problému pozastavují. „Peníze neuhradil včas přesto, že vesnice je měla k dispozici již v polovině prosince. Údajně se o tom píše také v zápisu kontrolního výboru obce," ozývá se z hloučku diskutujících.

Problémů přibývá

Zaznívá názor, že nejlépe by bylo, kdyby se starosta vzdal svého mandátu nebo ho zastupitelé odvolali. „Těch problémů nějak moc přibývá. Na radnici asi dobrá situace není," říkají si mezi sebou diskutující.

Starosta Eliáš ale názory diskutérů při projednávání uvedeného problému na veřejné schůzi zastupitelstva odmítá. Mimo schůzi zastupitelstva Valašskému deníku sdělil, že není pravda, že vesnice měla peníze k dispozici již v prosinci. „Vyjednávali jsme úvěr se spořitelnou. Nepodařilo se nám jej ale k poslednímu dni loňského roku vyřídit. K dispozici jsme je měli až začátkem ledna. Proto to zpoždění," vysvětluje opožděnou platbu Karel Eliáš.

Shromážděným lidem a zastupitelům přednáší způsoby, jak záležitost vyřešit s pokud možno co nejmenší újmou. Chvílemi se staví i do role záchrance vesnice a žádá zastupitele, aby jej tím pověřili. „Projednal jsem situaci i s hejtmanem. Slíbil mi politickou pomoc," informuje zastupitele.

Na řadu přijdou zřejmě právníci

Radnici má podle starosty pomoct řešit problém i právnička Jana Zwyrtek Hamplová. Podle něj má s touto problematikou bohaté zkušenosti. Zastupitel Richard Machalec zároveň informuje, že požádají dalšího právníka o vypracování auditu, který určí, kdo co vlastně zavinil i rozsah způsobené škody.

„Myslím si ale, že vyřešením kauzy bychom měli pověřit někoho jiného než starostu. Ať si pozice vymění s místostarostou," navrhuje jeho kolega Aleš Olšák. Takové řešení však u většiny zastupitelů nenachází podporu. Nicméně napjatý vztah v kancelářích janovského obecního úřadu dokresluje výrok zastupitelky Taťány Hradové: „Nefunguje spolupráce starosty a místostarosty. To je potřeba urychleně změnit," řekla.

Jediný ze zastupitelů, který se vyjadřuje k možné ztrátě šesti milionů korun věcně, je Bronislav Soukup. „To je čistě problém starosty," nebojí se vyjádřit svůj názor.

Pod dohledem svého zástupce

Diskuse ještě chvíli trvá. Nakonec ale zastupitelé rozhodli, že o podmínkách řešení sporů kolem dotace ROP ji nadále povede starosta Karel Eliáš. Ale s tím, že všechny své další kroky prokonzultuje a nechá odsouhlasit místostarostou Janem Machalcem. Všechno musí být jasné do začátku letních prázdnin.

Související Podle poslance školská rada ředitele Lucbauera šikanuje