„Určitě bych uvítala spíše rodinné domky. Továrna by sice přinesla pracovní místa pro lidi z okolí, ale myslím si, že na Vsetíně je dostatek průmyslových zón, kde by případná továrna mohla působit,“ uvedla Tereza Škývarová z Janové.

Podobný názor jako ona sdílí i převážná část hlasujících. Pro výstavbu rodinných domů je přes sedmdesát procent z celkového počtu 173 hlasujících.

„Při rozhodování mezi rodinnými domy a továrnou vezmeme v úvahu názory a reakce obyvatel. Počet hlasujících v anketě však zatím není příliš velký (obec Janová má téměř 700 obyvatel pozn. red.),“ uvedl starosta Janové Jan Machalec. Podle jeho slov se územní plán teprve zpracovává, žádost o jeho změnu podaná není. Oblast je tak pořád ještě vedená jako průmyslová zóna.

„Pokud bychom se přiklonili k rodinným domům, musíme navíc počítat s výstavbou skladů, které mají vzniknout na sousedním pozemku. Domům by tak hrozilo zastínění,“ dodal Machalec.

Iveta Barabášová