Jeho slavnostní odhalení je naplánováno na Svatojánskou slavnost, která se ve skanzenu uskuteční 21. června. „Pomník nyní zhotovuje kamenictví Hynka Karáska ve Frýdku-Místku," uvedl náměstek ředitele Valašského muzea pro odbornou činnost Radoslav Vlk.

Výsledná podoba pomníku vzešla z otevřené výtvarné soutěže, kterou muzeum vyhlásilo již vloni. Přihlásilo se šest účastníků. „Ti museli ve svých návrzích čerpat z života Jana Rokyty," upozornil Radoslav Vlk. Doplnil, že památník připomínající významného folkloristu bude tvořen pískovcovým monolitem, na kterém budou iniciály Jana Rokyty.

„Budou zde také ztvárněny jeho ruce držící paličky od cimbálu," popsal Radoslav Vlk.

Samotný akt odhalení památníku Jana Rokyty se v kostele svaté Anny ve skanzenu odehraje jen v úzkém kruhu rodiny a pozvaných hostů. Památník bude poté umístěný na Valašském Slavíně v těsné blízkosti kostelíka.

Valašský Slavín je místem připomenutí a uctění života a díla významných osobností východní Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska. Navazuje na tradici uctívání památky zasloužilých osobností založenou v roce 1970 formou hřbitova, který se nachází v bezprostřední blízkosti kostela svaté Anny v areálu Dřevěného městečka.

Jsou zde například náhrobky zakladatelů muzea sourozenců Jaroňkových, bývalého ředitele muzea a významného etnografa Jaroslava Štiky, sportovců a olympijských vítězů Emila Zátopka, Jiřího Rašky a Ludvíka Daňka, řady významných malířů, spisovatelů, národopisných pracovníků a muzikantů.