VALAŠSKÁ BYSTŘICE
První písemná zmínka o obci: 1651
Počet obyvatel: 2247
Zajímavosti:  Obec Valašská Bystřice je známá sídlem portášů, ochránci valašských hor. Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie jsou umístěny dva hroby posledních velitelů portášů Jiřího a Ondřeje Křenka. Hroby mají podobu dvou kamenných sarkofágů a jako kulturní památka jsou chráněny státem. 
Zvonička na Kyčerách: Na Kyčerách se zrodil nápad bude se stavět zvonička. A tak roku 1997 se začala stavět. Postavil ji místní obyvatel pan Jozef Kopčan. Zvonička je celá ze dřeva a každé poledne se rozeznívá zvon. Konají se zde různé akce, a dokonce i svatby.

Pěšky do centra ve Valašské Bystřici už není o život

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Metoděj Karel Bystřický
 (vl. j. Drda, *1907 †1975) kněz, básník, spisovatel. Narodil se v místní části Videčské Paseky, které dnes patří do Valašské Bystřice. Je autorem povídek Figurky zpod Radhoště a románů Za hlasem srdce, Bílé ruce a Portáš Jurka. Román Portáš Jurka se věnuje historii obce Valašská Bystřice a vypráví příběh valašskobystřického fojta a portášského velitele Jiřího Křenka. Dílo je považováno za jeho nejzdařilejší. V roce 2001 byl Metoděj Karel Bystřický při oslavách 350 let obce Valašské Bystřice jmenován osobností obce. Pohřben je u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valašské Bystřici.

Čtyři čistírny

Dobudovat chybějící stoky splaškové kanalizace a zefektivnit systém čištění odpadních vod musí vedení Valašské Bystřice.

„Máme sice hned čtyři čistírny odpadních vod, celý katastr ale nemáme odkanalizovaný. Stále je řada objektů zvláště rodinné domky které nejsou napojené na centrální systém,“ přiznává starosta Emil Korduliak.

Komplikací je především složitý terén. Lidé v nenapojených lokalitách musí využívat vlastních jímek či septiků nebo malých domovních čistíren.

„Ani jedna z těch věcí ale stoprocentně nefunguje. Kvalitní čištění nabízí jen velké čistírny, které mají úplně jiné technologie a dokáží čištění provést na úplně jiné úrovni,“ míní starosta.

Napojení kanalizace „k sousedům“ je ale velmi problematické. Odpadní voda se tedy musí čistit v Bystřici. Řešením může být přebudování stávajícího systému a využívat jen jednu případně dvě ze stávajících místních čistíren. Bylo by ale potřeba navýšit jejich kapacitu. Obec má už zpracovanou přípravnou studii, která se zpracování odpadních vod zabývá. 

Fenomén Portáši. Na ochránce valašských hranic tu nezapomínají

Otázky pro Emila Korduliaka, starostu Valašské Bystřice:

K řízení obce patří starost o řadu investičních akcí. Vzpomeňte některé z úspěšně dokončených v posledních letech? Kterou lze považovat za nejzásadnější?

V roce 2018 jsme nákladem čtyřicet pět milionů korun vybudovali vodovod. Připojili jsme se na skupinový vodovod ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Vsetín, který je ve Vidči. Odtud nyní tlačíme vodu pomocí čerpadel do vodojemu nad naší obcí. Tím jsme vyřešili letitý problém s kvalitou a dostatkem vody. Dříve jsme ji převáželi mezi místními zdroji. Ty ale kapacitně nestíhaly a ani kvalita nebyla dostatečná. Dnes k nám nějakých sedmdesát až osmdesát procent vody teče z Karolinky (Stanovnice). Další stěžejní investicí bylo vybudování bezpečného chodníku v centru obce, poslední pátou etapu jsme právě úspěšně dokončili.

TIP NA VÝLET 
Rozhledna s krásným výhledem

Největším bohatstvím Valašské Bystřice je krásná valašská krajina, v níž se střídají zdravé lesy s horskými pastvinami a políčky. Ve zdejších kopcích a údolích je nespočet turistických a cykloturistických tras. Dva kilometry nad obcí na kopci Búřov (660 m.n.m) je rozhledna s výhledem na okolní panorama Beskyd.

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in