SENINKA
První písemná zmínka o obci: 1507
Počet obyvatel: 306
Zajímavosti:  
Památkově chráněná roubená dřevěnice z roku 1932 zdobená lomenicí.
Český zahrádkářský svaz v obci provozuje sušení ovoce tradičním způsobem.
Pomník obětí I. a II. světové války.
Stará hasičská zbrojnice v původní podobě z roku 1927.
Pomníček na Bílé umístěný v roce 1910 připomíná významnou událost z roku 1780 tajné shromáždění valašských evangelíků v Kubíkovém žlebě předcházelo tomu uznání a legalizace evangelické víry.

KANALIZACE V NEDOHLEDNU

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

K ještě lepšímu třídění odpadu přispěje motivační systém

Cesta, jak ušetřit obecní peníze za svoz odpadu, vede podle starostky Seninky Milady Holečkové přes jeho lepší třídění.

„Obecně je tlak na to, aby se množství odpadu na obyvatele snižovalo. Pokud totiž jeho množství přesáhne určitou úroveň, platí se větší poplatek,“ říká starostka.

Aktuálně platí, že pokud množství komunálního odpadu na jednoho obyvatele nepřesáhne dvě stě kilogramů, činí svozový poplatek 500 korun za tunu. Pokud však danou hranici přesáhne, poplatek je o tři stovky za tunu vyšší.

„Musíme proto obyvatele vychovávat, aby odpad třídili. Každý občan už měl možnost vyzvednout si od obce domácí kompostér, takže biologicky rozložitelné zbytky se kompostují. V tomto směru jsme udělali, co jsme mohli,“ ujišťuje Holečková.

Nově obec zvažuje zavedení motivačního systému, který domácnostem při důsledném třídění přinese finanční efekt.

„Pracujeme na tom, abychom mohli uplatnit systém, který mají některé obce většinou na jižní Moravě. Podařilo se jim sledovat množství odpadu na jednoho obyvatele a tam, kde to přináší výsledek, tak tito lidé mají nižší poplatek za odvoz,“ popisuje starostka.

Pokud se podaří podobný systém prosadit také v Senince, už ve druhém pololetí příštího roku by mohl začít jeho zkušení režim.

„Co se týká odpadů spolupracujeme se Sdružením obcí Hornolidečska – společně soutěžíme firmu pro odvoz odpadu. Znovu soutěžit budeme na rok 2024. Do té doby se na motivační systéme chceme připravit,“ říká Holečková.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Marie Hovořáková (*1910 †1971)
valašská učitelka a spisovatelka knih: „Ušáčkové a hojdáky“, „Dvojí tvář“, „Rod Vlhů“, Dům otcovský“, „Písničky vyprávějí“
Ludmila Cedidlová (*1944 †2018) malířka a grafička. Žila a tvořila v Uherském Hradišti.

ROZHOVOR SE STAROSTKOU

K řízení obce patří mimo jiné starost o investiční akce. Můžete vzpomenout některé z úspěšně dokončených?

Máme jen tři sta šest obyvatel a od velikosti se odvíjí rozpočet a to, co obec může dělat. Hospodaříme s rozpočtem kolem pěti milionů korun a zajišťujeme hlavně provoz. Větší akce realizujeme v případě, že se nám podaří získat dotační podporu. Máme zásobník projektů a pokud na podporu dosáhneme, stává se prioritou. Jinak řešíme především důležité a akutní věci.

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ

Problém s velkou vodou mohou vyřešit speciální stupně

Přívalové srážky pravidelně několikrát do roka potrápí obyvatele horního konce obce Seninka.

„Nacházíme se v kotli mezi kopci a jednou, dvakrát do roka se stává, že v horní části obce se místní potok vylévá. V cestě je přitom rodinný dům – památkově chráněná dřevěnice,“ popisuje starostka obce Milada Holečková.

Řešením by mohla být regulace potoka a úprava propustků. Obojí je však nutné udělat v součinnosti se správcem toku – Lesy České republiky.

„Čekáme na to, až na nás přijde řada. Dopisujeme si už od roku 2015. Možná to pro ně není zajímavá investiční akce, ale nás to docela trápí,“ říká starostka.

Obec proto hledá cesty, jak vodu zpomalit.

„Slibujeme si, že by nám to mohly pomoci vyřešit pozemkové úpravy, které v současnosti také probíhají. Ve hře je vybudování stupňů na horním toku, které by vodu zpomalovaly. Součástí komplexních pozemkových úprav je takzvaný plán společných zařízení a tam jsou tyto objekty navržené,“ dodává Holečková.

VÝSTAVBA DOMŮ

Stavba nových domů vázne, chybí vhodné pozemky

Malá valašská obec Seninka je díky klidu a své nevelké vzdálenosti od města Vsetín (asi 10 kilometrů) atraktivním místem pro bydlení. Výstavba nových rodinných domů ale v posledních letech vázne. Především kvůli chybějícím volným pozemkům.

„Máme zde sice stavební parcely, ale většinou v soukromém vlastnictví. Rodiny je drží pro své děti,“ říká starostka Milada Holečková.

Vlastní pozemky, které by mohla nabídnout zájemcům o nastěhování, obec podle starostky nemá.

„Lidé se ozývají, zájem mají především o stavbu nových domů. Jsem tady ale sedmý rok a za tu dobu se žádný nepostavil. Byli bychom za novou výstavbu samozřejmě rádi – udrželo by to mladé lidi v obci. Trend je ale spíš klesající,“ všímá si Holečková.

TRADICE SUŠENÍ OVOCE

TIP NA VÝLET 
První Valašské motomuzeum
Nejen pro příznivce historie. Kam na výlet v Senince? Navštivte Valašské motomuzeum, můžete tak zhlédnout unikátní sbírku, která mapuje historii motocyklového průmyslu v bývalém Československu. Přitom nejstarší stroj, který se v ní nachází, byl vyroben v roce 1929, tedy v prvním roce vzniku firmy JAWA, a poslední modely pochází z roku 1992. „Z těch vzácnějších bychom mohli jmenovat například čtyřtaktní Jawu OHC 500 vyrobenou v roce 1929, dále Jawu Robot vyrobenou v roce 1929, Jawu OHC 500, kterých bylo vyrobeno jen pár kusů, dále Jawu 250 speciál s ručním řazením z roku 1936 nebo ČZ 175 z roku 1937,“ lákají majitelé. Součástí je i sbírka harmonik, hasičských přileb a jiných zajímavostí.

VARTOVNA, VÝLETNÍ CÍL

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in