LESKOVEC
První písemná zmínka o obci: 1361
Počet obyvatel: 661
Zajímavosti o obci:
Leskovec leží v údolí říčky Senice. Obcí prochází turistický okruh pro pěší i cyklisty – Hornolidečská magistrála. Na území obce je nově vybudovaný úsek cyklostezky Bečva – Vlára – Váh v délce 3 kilometrů. Po ní se cyklisté dostanou přes Ústí na cyklostezku Bečva, a až do Lužné, další úseky směrem na Horní Lideč se připravují. V jižní části obce, u vodojemu, najdete chráněný javor babyka, jeden ze tří největších svého druhu v okrese Vsetín. Těsně před koncem války postihla Leskovec tragédie. 3. dubna 1945 byla za ukrývání partyzánů vyvražděna celá rodina mlynáře Jana Juříčka a jeho usedlost vypálena. (Zdroj: leskovec.cz)

NOVÁ ČÁST CYKLOSTEZKY

Největší investiční akce za poslední roky skončila letos v únoru úspěšnou kolaudací. Lidé v Leskovci i přespolní milovníci jízdy na kole či bruslích se mohou radovat z nového zhruba tříkilometrového úseku cyklostezky procházejícího obcí. Je součástí budované mezinárodní cyklostezky BEVLAVA (spojení řek Bečva – Vlára – Váh)

STAROSTKA LESKOVCE

Poslední rok je výrazně ovlivněný pandemií koronaviru. Jak pociťujete její dopady ve vaší obci?

close Leskovec - starostka obce Jana Šťastná. info Zdroj: Deník/Michal Burda zoom_in Leskovec - starostka obce Jana Šťastná. Zdá se mi, že ten rok strašně rychle utekl. Naštěstí u nás jsme si ty nejhorší časy s koronavirem prožili už na podzim. V říjnu a listopadu bylo v obci asi nejvíce nakažených.

Kvůli platným opatřením jsme v podstatě nic nemohli. Nekonali se žádné akce, ačkoliv jsme je naplánované měli. A prozatím se ruší i ty, které by nás normálně teprve čekaly. Mimo jiné také vítání občánků, teď už na ně čeká asi dvanáct nebo třináct dětí.

Přes Velikonoce mne velmi potěšili naše holky hasičky. Když už se nesmělo po šmigrustu chodit, udělali alespoň šmigrustníka ze sena v podobě zajíce, kterého umístili do altánku na náves. Bylo to pro všechny zpestření a překvapení. Společně děláváme už několik let vždy o Vánocích na návsi také slaměný betlém.

Vloni jsme nevynechali, a nechali jsme jej tam úmyslně po celou adventní dobu až do Tří králů. Jindy jsme jej rozsvěcovali až při akci Česko zpívá koledy. Tentokrát tedy dříve. Rozsvítili jsme v obci také další stromek, alespoň touto cestou jsme se snažili zlepšit lidem náladu.

Významné osobnosti obce:
Josef Laža (1939 – 2020), zpěvák lidových písní, legenda valašského folkloru, muzikant.
Zdeněk Ruda (1913 – 1982), spisovatel, knihovník.

DALŠÍ PLÁNY

Po dokončení řady nákladných i potřebných projektů, mezi něž patří například chodníky, nové osvětlení, pořízení nového auta pro hasiče a především výstavba cyklostezky, se ke slovu dostávají také další plány vedení obce Leskovec.

Pokračují například přípravy projektu rekonstrukce budovy obecního úřadu a kulturního domu.

Do lesních cest investují pět milionů korun
Pět milionů korun budou dohromady stát rekonstrukce dvou lesních cest v katastru Leskovce. Do opravy prvních z nich se vedení obce hodlá pustit ještě letos, druhá přijde na řadu v příštím roce. „Máme přislíbenou dotaci, bez ní bychom se do toho nepouštěli,“ poznamenala starostka Leskovce Jana Šťastná.
Doplnila, že místní úřad se na lesní cesty začal zaměřovat poté, co je ostatní potřebná infrastruktura dokončená. „Po kanalizaci jsme opravili silnice a místní komunikace, udělalo se osvětlení a opravili také chodníky,“ připomněla.
Co se lesních cest týče, tady starostka cítí jistý dluh. „Snažíme se každý rok investovat i do polních a lesních cest. Například do jejich odvodnění, aby se tolik neničily. Je třeba věnovat pozornost i těmto cestám,“ je přesvědčená Jana Šťastná.

ŠKOLA V LESKOVCI

První jednotřídní školu se zvoničkou vystavěli v Leskovci podle plánku vyhotoveného v roce 1851, učit se v ní začalo v roce 1853. Dnes je tato budova v soukromých rukách a slouží zcela jinému účelu. Druhou školu postavili ve vesnici v roce 1895. Chodilo do ní i více než sedmdesát žáků. Někdy mezi léty 1925 až 1930 se původně přízemní budova dočkala nadstavby.

TIP NA VÝLET
Naučná stezka Juříčkův mlýn začátek asi kilometr východně od obecního úřadu
Vydejte se na nenáročnou procházku po naučné stezce Juříčkův mlýn. Ta začíná u trosek mlýna vzdáleném asi kilometr východně od obce. Trasa tří kilometrové stezky vás provede údolím kopcovité krajiny Vsetínska, od trosek mlýna přes Leskovec až k rozcestníku U Luckých, kde se můžete napojit na naučnou stezku Vartovna. V průběhu stezky se na pěti rozmístěných panelech dozvíte nejen o tragickém osudu rodiny Juříčkových, ale také o historii Leskovce a přírodních zajímavostech v okolní krajině (cenná květnatá louka s orchidejemi a teplomilnou květenou).

JUŘÍČKŮV MLÝN

Tragédii Juříčkovy rodiny připomíná torzo mlýna i pamětní síň

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě