Jiří Čampa, 42 let, ANO 2011, policejní komisař

Jiří Čampa (ANO 2011).
Věnoval jsem se poradenství poškozeným obětem trestného činu nebo domácího násilí. Organizuji slavnostní služební shromáždění. V letních měsících se zúčastňuji preventivních a ukázkových akcí na dětských táborech. Připravuji rovněž ochranné akce pro důchodce.


Bohumil Rožnovják, 53 let, ČSSD, místostarosta Karolinky

Bohumil Rožnovják (ČSSD).
Zúčastňuji se akcí pořádaných zájmovými spolky, jako jsou hasiči, sportovci, klub důchodců a další. Ale také aktivit, které pořádají například školská zařízení ve městě. Moje činnost tady není jen pasivní. Snažím se pomoci i svým osobním přispěním při organizování těchto iniciativ.


Daniela Bártková, 50 let, KSČM, knihovnice

Daniela Bártková (KSČM).
Ráda pracuji s mládeží, z čehož vyplývá úzká spolupráce se základní školou. V rámci kulturního života města organizuji pro občany celou řadu cestopisných přednášek a několik let pracuji i jako kronikářka města. Na zabezpečování převážně kulturních akcí bych se ráda podílela i nadále.


Tomáš Jochec, 47 let, KDU-ČSL, nezaměstnaný

Tomáš Jochec (KDU-ČSL).
V minulosti jsem působil v základní umělecké škole v Karolince. Se svými žáky jsme mimo jiné připravili také několik veřejných vystoupení ve městě. Hraji na kontrabas v country skupině Sjezdaři. Více aktivit mi pracovní vytížení nedovolí.


Dagmar Tylčerová, 55 let, ODS a Nezávislí, účetní

Dagmar Tylčerová (ODS a Nezávislí).
Zastávám funkci členky zastupitelstva v Karolince a finančního výboru města. Jsem aktivní členkou Tělocvičné jednoty Sokol Karolinka, kde zastávám pozici starostky. Pracuji rovněž ve výboru Sokolské župy Valašské. Podílela jsem se rovněž na pořádání akce nazvané Maraton aerobik.


Marie Chovanečková, 48 let, Sdružení nezávislých kandidátů Karolinka, starostka města

Marie Chovanečková (Sdružení nezávislých kandidátů Karolinka).
Organizuji chod Valašského národního divadla. S tím souvisí různorodost akcí pořádaných pro veřejnost. Rovněž hraji amatérsky divadlo. Některá představení ve prospěch dětské onkologie Olomouc Nadace Šance. Tento projekt nese název Divadlem proti rakovině.