Více o nich vypovídá výstava Neuskutečněné stavby, jejíž vernisáž proběhla ve středu v Muzejním a galerijním centru v zámku Žerotínů. Ke zhlédnutí tady bude do 8. září.

„Zajímavých budov, z jejichž stavby nakonec sešlo, bylo více,“ tvrdí historička architektury a spoluautorka výstavy i stejnojmenné knihy Martina Koukalová. Ve Valašském Meziříčí vyrůstala a zdejší architekturou minulého století se zabývala ve své diplomové práci.

„V roce 1929 ve městě uspořádali historicky první architektonickou soutěž s cílem určit podobu novostavby učitelského ústavu, nynější Základní školy Šafaříkova. Vyhrál ji místní architekt Josef Místecký s návrhem funkcionalistické budovy s rovnou střechou. Zastupitelé se moderního pojetí zalekli a ministerstvu školství předložili ke schválení a finanční podpoře projekt Miloše Lamla z Brna. Soutěže se ani nezúčastnil a jeho návrh patří mezi ty, kterým se říká oficiální styl první republiky,“ vypráví Koukalová.

Jiný neuskutečněný záměr mohl mít pro město fatální význam.

„Kromě kasáren nad Žerotínovou ulicí měla na místě současného sídliště Vyhlídka II vyrůst další kasárna i s vojenskou nemocnicí. Působit zde měla vozatajská eskadrona dragounského pluku. Valašské Meziříčí by se změnilo na posádkové město, v němž by oba komplexy zaujímaly významnou část zastavěného území,“ připomíná spoluautor výstavy i knihy a městský památkář Petr Zajíc.

Plány ministerstva obrany, které se chystalo kopnout do země, však zastavila Mnichovská dohoda.