V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Valašska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 2000.

V dnešním díle se podíváme do Růžďky.

 
Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi. 

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na redakce.valassky@denik.cz

Obec Růžďka vstupuje po povědomí jako vesnička v srdci valašských hor bohatá krásami přírody a hrdá na odkaz svých předků, kteří pro víru neváhali položit i život. Patří mezi starší vsi bývalého vsetínského panství. Prvním písemným dokladem o existenci obce je zápis v zemských deskách ze dne 8. ledna 1504. Růžďka byla až do zániku feudalismu součástí vsetínského panství a roku 1516 byla jeho největší osadou. Obyvatelé obce byli převážně luteránského vyznání a za třicetileté války se účastnili valašských povstání. Jméno obce je svým tvarem jedinečné z více důvodů. Zatímco Lhot, Újezdů, Ústí a Bystřic nalezneme v českých zemích hodně, Růžďka je jediná.

Nejvýznamnější památkou je farní kostel sv. Bartoloměje z roku 1807, kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1872. Kolem roku 1750 vznikl tzv. Růžďský kancionál, umělecká rukopisná památka, jejímž autorem je místní učitel Martin Mužikovský. Na katastru obce Růžďka leží několik chráněných území s výskytem chráněných rostlin: přírodní památka Louky pod Štípou (květnaté orchidejové louky), přírodní památka Lúčky – Roveňky, přírodní památka Růždecký Vesník (jalovcové pastviny s loukami).
K významným rodákům patří básník a prozaik Bartoš Vlček (23. 10. 1897 – 7. 1. 1926) nebo český historik, který se zabýval českými dějinami 20. století, Mečislav Borák (31. 1. 1945 – 15. 3. 2017). (autorka: starostka obce Ludmila Palátová)