V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Valašska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 2000.

V dnešním díle se podíváme do Ratiboře.

 
Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi. 

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na redakce.valassky@denik.cz.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1306, kdy měl být na soutoku Bečvy a Ratibořky postaven klášter Tronus Regis. Smrt Václava III. Však celou stavbu zastavila. Z tohoto období zůstala obci jen svatováclavská koruna ve znaku. Název obce je odvozen pravděpodobně od jména Ratibor anebo spojením slov Rať a bor – lučina mezi borovými lesy.

Obec Ratiboř prošla v průběhu sta let velkými změnami, kdy se z malé vísky stala dynamicky se rozvíjející obec s osmnácti sty padesáti obyvateli. K rozsáhlé výstavbě došlo v 70. a 80. letech. Velkou roli dodnes hrají místní spolky, které se podílejí na kulturním životě a udržují vesnického ducha dědiny.

Pořádání kulturních akcí vedlo lidi k pospolitosti a umožnilo jim se setkávat a na chvíli se oprostit od každodenní práce. Většinu důležitých staveb jako jsou škola, obecní úřad, školka, dům služeb si Ratibořané postavili svépomocí tak, jak to dříve bylo zvykem. Zajistili tak budoucím generacím možnost navázat na jejich práci a postarali se o kvalitní zázemí k poskytování základních služeb občanům. Navzájem si lidé pomáhali při stavbách rodinných domků či při pálení cihel.

Velkým pilířem v obci je dodnes evangelický sbor, který je jedním z největších na Valašsku. Kostel ČCE v Ratiboři je též symbolem a zároveň jedinou památkou naší obce a objevuje se nejčastěji na historických fotografiích. (úvodní slovo místostarosty Martina Žabčíka)