V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Valašska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 2000.

V dnešním díle se podíváme do Lidečka.

Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi. 

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na redakce.valassky@denik.cz.

Dříve byl život nejen v Lidečku, ale na celém Valašsku velmi tvrdý a těžký. Lidé byli často odkázáni na to, co se urodí na chudých polích. Bohužel platilo, že Valašsko je tam, kde končí chleba a začíná kamení. Přesto lidé byli velmi pracovití, drželi pospolu, jak v obcích, tak hlavně v rodinách a jenom díky tomu zvládli těžké chvíle, kterých bylo hodně. Zároveň zachovávali zvyky a tradice, udržovali pospolitost a ctili a vážili si duchovních hodnot a rodových kořenů. Ať je toto i pro nás velkou inspirací a nikdy na to nezapomeneme. Autor: Vojtěch Ryza - starosta obce Lidečko