První písemná zmínka o obci je z roku 1424. Lačnov tehdy náležel k statkům hradu Brumova, z nichž část byla zastavena Miroslavovi z Cimburka. Jako součást brumovského panství se objevuje opět od počátku 16. století. Vesnice velmi utrpěla při vpádu Tatarů v roce 1663, kdy bylo údajně zajato nebo zabito 93 místních lidí.

Později také při vpádech kuruců v letech 1703 až 1710.

Do roku 1849 byl Lačnov součástí panství Brumov I, které náleželo k Uherskohradišťskému kraji. Od roku 1850 byla obec součástí politického okresu Uherský Brod (v letech 1949 – 1960 politického okresu Valašské Klobouky) a spadala do obvodu okresního soudu ve Valašských Kloboukách. V roce 1960 se stala součástí nynějšího okresu Vsetín. Lačnov tvoří samostatnou obec a nemá místní části.