Obě smutná výročí připomeneme v pátek 8. dubna v podvečer posluchačům v přednáškovém sále hvězdárny ve Vsetíně přední český jaderný fyzik Vladimír Wagner.

Obě vážné havárie byly klasifikovány stupněm 7 na Mezinárodní stupnici jaderných událostí INES. „Jedná se o nejvyšší stupeň a žádná jiná událost nebyla takto ohodnocena," připomněl vedoucí vsetínské hvězdárny Martin Leskovjan.

Vladimír Wagner posluchačům objasní příčiny obou havárií, probere jejich dopady na životy lidí a seznámí je s nejnovější situací v místech obou událostí. „Ukáže také, jak takové havárie ovlivňují postoje lidí ke špičkovým technologiím a zejména k energetice," doplnil Leskovjan.

Vladimír Wagner vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd, také přednáší studentům na pražské ČVUT. Je předním popularizátorem vě­dy.

Beseda o Fukušimě a Černobylu začíná ve vsetínské hvězdárně v pátek 8. dubna v 18 hodin.