Poslavená je hlavní páteř i čistička odpadních vod. Poslední, co zbývá, už musí udělat obyvatelé obce, kteří ještě používají septiky.

A to položit na svých pozemcích potrubí a připojit se. „Nyní připravujeme kolaudaci, měla by se uskutečnit v polovině dubna,“ vysvětlil starosta Jablůnky Čeněk Hajný.

Splašková kanalizace, jejíž stavba byla zahájena v roce 2008, stála sto třicet pět milionů korun. „Devadesát osm milionů nám formou dotace poskytl fond životního prostředí,“ řekl Hajný.