Podle starosty Jablůnky Čeňka Hajného půjdou peníze na likvidaci škod, které po sobě v obci zanechaly povodně z května a června tohoto roku. „Bez krajských prostředků bychom je nebyli schopni odstranit,“ potvrdil Hajný.

Úklid po povodních se bude týkat především kanalizace. „Je třeba ji vyčistit a opravit,“ uvedl starosta s tím, že do plánovaných opravy zahrnou v Jablůnce také lapače a poničené vodní toky.