„Utkali je okolo roku 1700 v proslulých vlámských dílnách. Jsou to ukázky vrcholného řemesla, které se k nám dostaly ze soukromé sbírky,“ říká ředitel gobelínky, akademický malíř Jan Timotej Strýček.

Z gobelínů čiší intimní nálada pozdní renesance a oba jsou něčím zvláštní.

„Při tvorbě Setkání v královské zahradě tkalci použili zřídka užívaný dracoun, tedy vlákno omotané velmi jemným stříbrným drátkem k plastickému zobrazení oděvů. Naproti tomu Hrátky v podhradí jsou na výrazně porušeném lemu opatřeny textem, patrně označujícím autora a dílnu. Čeká nás složité zkoumání s nejistým výsledkem, protože text se nedochoval celý,“ uvědomuje si Strýček.

Obě díla bude nutné zbavit následků předchozích necitlivých zásahů, doplnit chybějící útky a scelit rozparky. Vzhledem k náročnosti oprav zůstanou gobelíny v péči restaurátorek do konce letošního roku.