Na dvou z nich odhalili při kontrolách celkem tři nedostatky. Týkaly se stravování, osobní hygieny či nevhodného zdroje pitné vody. Padla též jedna pokuta. Žádný tábor však hygienici nemuseli předčasně uzavřít.

Rodiče, posílající své ratolesti na letní tábory na Valašsku, tak mohou být klidní. Organizátoři pobytů v drtivé většině dbají na dodržování všech předpisů, včetně hygienických.

Tři letos zjištěné nedostatky na dvou táborech se navíc podařilo obratem vyřešit.

„Nedostatky se týkaly stravování, kdy jsme nalezli potraviny s prošlým datem spotřeby. Dále osobní hygieny, v tomto případě šlo o nedostatečný počet výtokových kohoutů," vyjmenovala vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice ve Zlíně Ivana Lukašíková.

V jednom případě byl problém se zásobováním pitnou vodou.

Podle Ivany Lukašíkové spočíval v chybějícím laboratorním ověření kvality vody.

Z podezřelé studny po kontrole už nepili

Táborníci ji přitom používali k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni nebo při provozu ošetřovny.

„Podezřelé studny jsme okamžitě vyloučili jako zdroj pitné vody," přiblížila následné opatření Ivana Lukašíková. Hygienici též odebrali několik vzorků. Do doby zjištění výsledků museli organizátoři tábora pitnou vodu dovážet. V případě ostatních výše zmíněných pochybení se také našlo řešení.

„Nalezené prošlé potraviny pořadatel akce na místě zlikvidoval," řekla Ivana Lukašíková.

Nedostatečný počet výtokových kohoutů bylo třeba řešit lepší organizací tábora.

Při pokutování byli letos hygienici prozatím poměrně shovívaví. V jednom případě dostal pořadatel tábora dvousetkorunovou sankci. O druhém postihu se rozhodne v připravovaném správním řízení. „Žádnou akci jsme ale nemuseli letos předčasně ukončit," poznamenala Ivana Lukašíková.

Úspěšně zatím letos procházejí kontrolami tábory pořádané vsetínským Střediskem volného času Alcedo. „Pracovníci hygieny navštívili pobytový tábor, který jsme uspořádali ve Velkých Karlovicích," prozradil Jan Merenda z Alceda. Podle jeho slov hygienici nenarazili na problém.

Je to i tím, že pracovníci střediska volného času tábory pečlivě připravují. „U účastníků pobytu také vyžadujeme lékařské prohlídky a potvrzení od rodičů, že v době odjezdu na tábor nemají zdravotní problémy," poznamenal Merenda.

Pozornosti hygieniků prozatím „ušly" tábory pořádané valašskomeziříčským Střediskem volného času Domeček. Podle zástupkyně statutárního orgánu střediska Evy Švidrnochové je to zřejmě proto, že valná část táborů je v jejich případě příměstská.

Případné kontroly se však pracovníci Domečku neobávají a jsou na ni připraveni. „Hygienici mohou přijít kdykoliv, nemusí se nám ani dopředu hlásit," vysvětlila Eva Švidrnochová.

V celém Zlínském kraji pracovníci hygieny k poslednímu červenci zkontrolovali šedesát táborů a šest zařízení poskytujících stravovací služby. Třikrát sáhli k udělení pokuty. Postihy dohromady činily devět set korun.

Na čtyřech táborech zjistili hygienici celkem sedm nedostatků. Dvakrát se zabývali epidemií. Příčinou první epidemie byla mikrobiální kontaminace vody. Co způsobilo druhou, nyní zjišťují.

Do poloviny prázdnin evidovali hygienici v kraji na sto padesát zotavovacích či podobných akcí pro děti, na kterých pobývalo zhruba 10 600 dětí.