„Žádný tábor nebyl uzavřen a ani jsme na nich nezaznamenali nějakou epidemii nebo výskyt závažného infekčního onemocnění,“ uvedla vedoucí odboru hygieny dětí a mládeže krajské hygienické stanice Eva Jašová.

Pracovnice hygieny uložily provozovatelům táborů, které nebyly v pořádku, blokové pokuty celkem za dva tisíce korun. „Problémy byly například ve stravovací části jednoho z táborů, ve skladování potravin, zdravotní dokumentaci účastníků tábora a v jednom případě měli v lékárničce prošlé léky,“ uvedla Jašová. Nechtěla ale upřesnit, kteří organizátoři dětských pobytů se takto provinili.

Děti na jednom z pobytů přitom měly dokonce problémy s pitnou vodou. „U stanového tábora brali vodu z místní studánky, která nebyla zdrojem pitné vody. Organizátor ji po kontrole musel dovážet z ověřeného zdroje,“ přiblížila Jašová.

Při kontrole proto hygienici také odebrali vzorek vody v táborové kuchyni, kam byla přiváděna. „Případ řešíme. U účastníků této akce nebyly ovšem shledány zdravotní problémy,“ nastínila Jašová. Další případné kroky vůči organizátorovi nechce předjímat, uvidí se prý, až jak zkoušky dopadnou.

Hygienická kontrola zatím nedorazila na skautský stanový tábor v Lidečku na Vsetínsku, který v těchto dnech pořádají skauti z 51. zlínského oddílu Albion.

„Náš tábor v minulosti nikdy neměl z tohoto hlediska problém. Pitnou vodu dovážíme z obce a jako užitková nám slouží voda z místní studánky,“ uvedl vedoucí tábora Filip Němeček. Pamatuje si ale na určité připomínky, které měla vloni kontrola k turnusu, který byl na tábořišti po nich. „Vím, že měli výhrady k málo oddělenému prostoru kuchyně. Obešlo se to ale bez pokuty, protože šlo o malé přestupky,“ doplnil Němeček.

Velký počet dětí přes léto zavítá i do rekreačního střediska Ploština na Valašskokloboucku. Tam už prý hygienici letos dorazili. „Byli tady hned začátkem měsíce a dopadli jsme bez závad,“ uvedla vedoucí střediska Jindřiška Bosáková.

Nyní je na Ploštině sto sedmdesát dětí, z toho třicet přijelo až z Polska. „Nejmladší účastníci jsou ubytovaní ve stavení, kde je i zázemí pro tábory, starší jsou v chatkách,“ nastínila Bosáková. Vodu pro tábory prý berou z vlastní studny, kterou každý rok musejí před sezónou nechat vyšetřit.

Nedaleko Bojkovic je další ze stanových táborů, kde už také měli kontrolu. „Hygiena tu byla v pondělí, ale proběhlo to dobře. Jedinou výhradu měli k vodě na umývání rukou, která se měla zrovna vyměnit, ale jinak bylo všechno v pořádku,“ uvedl vedoucí tábora Tomáš Strachota. Tábor, který organizuje třetí středisko junáka ve Zlíně má pitnou vodu zajištěnou z Bojkovic. „Denně ji sem dovážíme. Užitkovou vodu bereme z místní studny,“ doplnil Strachota.

Pionýři táboří v současnosti v Rajnochovicích na Kroměřížsku, na tamní Vojtkově louce. „Je tu táborová základna, děti spí v klasických stanech na podsadách. Hygienická kontrola tu byla na obou předchozích turnusech a žádné výhrady neměli,“ uvedla předsedkyně zlínské krajské rady Pionýra Darina Zdráhalová. K tamní základna prý přivádí vodu ze oficiálně uznaných studní.

Tábor v Rajnochovicích má za sebou i osmiletý Tomáš Nedbálek z Lukova. „Syn se vrátil spokojený, protože měli dobrý program a pochvaloval si, jak jim tam vařili. Byli jsme se za ním podívat a myslím, že i z hlediska hygieny to tam vypadalo v pořádku,“ uvedla jeho matka Magda Nedbálková.

Ve Zlínském kraji je hlášeno k dnešnímu dni celkem 186 dětských táborů, kterých se účastní 10 719 dětí. Vloni hygiena udělila táborům v kraji tři blokové pokuty v celkové hodnotě čtyř tisíc korun. Žádný tábor neuzavřela.