O výstavbu bezpečné spojnice už dlouho žádají hlavně rodiče dětí, ale i pracovníci školy. Ve čtvrtek se dokonce po plánované trase uskutečnil demonstrativní pochod tamních žáků.

„Neznám rodiče, kteří by byli proti výstavbě chodníku. Jde tady o bezpečnost jejich dětí, ale i dalších chodců,“ uvedla například vychovatelka Lenka Píšková, která se pochodu také účastnila.

Její slova potvrzuje i jedna z maminek.

„Děti, které by klidně mohly docházet pěšky nebo jezdit na kole, rodiče raději posílají na autobus. Po silnici je to tak nebezpečný úsek, že nikdo nechce riskovat,“ uvedla Denisa Halašová, jejíž dvě děti jsou také žáky huslenské školy.

„Bylo by dobré, kdyby chodník zároveň sloužil jako stezka pro cyklisty. Znám děti z pasek, kterým se ta jedna zastávka autobusem nevyplatí, a tak chodí přes louky nebo po příkopě. Přitom by podstatnou část roku mohly bezpečně dojíždět na kolech,“ poznamenala Halašová.

Student dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích Michal Sívek, dokonce z vlastní iniciativy vypracoval několikastránkovou studii nejnebezpečnějších míst v Huslenkách. Její součástí byla i anketa, do které se zapojila stovka rodičů a žáků.

„Úsek v zatáčkách pod bařinskou školou označili jako jedno z nejnebezpeč­nějších míst,“ uvedl Michal Sívek.

Vedení obecního úřadu si je vědomo nutnosti situaci řešit.

„Projekt, který jsme zdědili, se ukázal jako technicky neschůdný a navíc ho provázely problémy s majiteli pozemků. Proto bylo nutné vypracovat zcela nový projekt. Ještě předtím jsme se ale s majiteli pozemků předběžně dohodli,“ informoval starosta Huslenek Oldřich Surala, který zbudování chodníku považuje za jednu z priorit.

20. února chce vedení Obecního úřadu projekt, jenž čeká už jen na schválení, odevzdat na Státním fondu dopravní infrastruktury.

„Pokud nám fond poskytne peníze, chtěli bychom chodník dokončit do října, kdy chystáme oslavy šedesátého výročí založení obce. Došlo by tak k symbolickému propojení obou částí,“ dodal Surala.

Odhadované náklady na celou stavbu včetně projektu jsou okolo pěti milionů korun. Na rozdíl od původního plánu bude mezi silnicí a chodníkem zelený pás, který dále zvýší bezpečnost chodců.