„Na špatný stav nás upozornili v květnu sami obyvatelé Huslenek. Přiznávám, že jsme údržbu trochu zanedbávali, ale nyní jsme svou chybu napravili,“ uvedl za vedení obce starosta Oldřich Surala. Podle něj bylo zlepšení stavu památníků nutné už kvůli úctě k lidem, kterým jsou tyto pomníky věnovány.

Samotná oprava byla rozdělená do tří fází. V první se okolí pomníků prořezalo od přerostlých stromů a křovin. V následující etapě opravil kameník nápisy na pomnících u Lažů a Bařiny. „K opravám partyzánského pomníku v Kychové se objevily výhrady. Zachovali jsme jej tedy v původním stavu,“ dodal Surala.

Závěrečná fáze, v rámci které zahradník dokončí terénní úpravy, bude hotová do dvou týdnů.Opravy pomníků a jejich okolí si vyžádaly zhruba sedmdesát tisíc korun.

Iveta Barabášová