Do charitních zařízení se mohou lidé podívat v sobotu devatenáctého května.

„Od desíti do dvanácti hodin si příchozí budou moci prohlédnout Víceúčelový charitní dům v Halenkově či Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově," pozvala zájemce ředitelka Danuše Martinková.

Přístupné budou také prostory kanceláří na Nábřežní ulici v Karolince, kde mají zázemí Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba a služba Osobní asistence.

„V jednu hodinu odpoledne pak bude následovat slavnostní mše svatá v kostele svatého Jana Křtitele v Novém Hrozenkově," dodala ředitelka.

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov vznikla v únoru roku 1992. Oblast působení zahrnuje celkem sedm obcí pohraničního regionu Valašska. Charitní pracovníci pomáhají v Hovězí, Huslenkách, Zděchově, Halenkově, Novém Hrozenkově, Karolince a Velkých Karlovicích.

Hlavní náplní je zajištění služeb osamělým a nemocným seniorům v jejich domácím prostředí bez ohledu na jejich věk, barvu pleti a vyznání.

Důležitých milníků v historii hrozenkovské charity je hned několik. Mezi významná data patří například první Tříkrálová sbírka. Peníze putovaly do oprav domů pro seniory, nákupu kompenzačních pomůcek, či náprav škod po přírodních katastrofách doma i v zahraničí.

„Za dobu dvanácti let jsme celkem vybrali přes čtyři miliony korun," zmínila před časem Danuše Martinková.

V roce 2002 vznikl projekt osobní asistence, o rok později následovalo zahájení provozu Domu pokojného stáří i otevření Denního stacionáře pro seniory.

V roce 2006 připadla hrozenkovské charitě za symbolickou korunu budova bývalé Vojenské správy v Halenkově.

V roce 2007 získal Dům pokojného stáří cenu kvality za sociální péči, tentýž rok získala ředitelka Danuše Martinková ocenění osobnost roku.

Před rokem vybojovala Charita Svaté rodiny cenu Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za projekt přechodného zimního pobytu.