Nedostatečné využití tří velkých hřišť v areálu SVČ a také požadavek na výstavbu parkourového hřiště přivedl představitele města na nápad nabídnout tyto sportovní plochy veřejnosti.

Jedno z hřišť by bylo osazené prvky pro parkouristy, na druhém by mohla vzniknout dráha pro jezdce na koloběžkách.

O využití třetího sportoviště se ještě povede debata.

PARKOUR KOLOBĚŽKY A TŘETÍ JE V DEBATĚ

S nápadem využít jednu ze sportovních ploch pro trénink parkouru přišlo samo SVČ Domeček.

„Dnes si podmínky pro parkour připravujeme tak, že si ven vytahujeme žíněnky. Po skončení tréninku musíme zase vše zpět uklidit. Lekce je přitom jen hodinová, takže tím trávíme zbytečně hodně času. Zájem o parkour u dětí v poslední době sílí,“ prohlásil lektor SVČ David Holec.

NOVÝ SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL

Ladem by neměla zůstat ani zbývající dvě hřiště. Na jedné z ploch by mohla vyrůst koloběžková dráha, po které je ve městě už delší dobu poptávka.

Město uvažovalo, že by podobnou dráhu mohlo postavit na území Kasáren.

Využít stávající prostory v areálu Domečku by ale zřejmě bylo ekonomičtější.

Osud třetí plochy je nejasný. Mohla by se proměnit na hřiště pro míčové sporty.

Ve městě by tak vznikl úplně nový sportovně-rekreační areál.

„Bavíme se o investici v řádu milionů, proto by se plochy měly otevřít širší veřejnosti. Uplatníme stejný režim, který je již nyní zaveden na veřejných sportovištích, tedy s jasně definovanou otvírací dobou a správcem,“ nechal se slyšet starosta města Robert Stržínek.

S tím by neměli problém ani v Domečku.

„Hřiště využíváme spíše sporadicky. Přes zimu vůbec a v průběhu léta spíše jen v dopoledních hodinách, protože tady neúměrně praží slunce. Hřiště tak, jak jsou nyní, jsou využitelná spíše pro míčové sporty. Ale takové kroužky veřejnosti vůbec nenabízíme,“ potvrdil Holec s tím, že SVČ Domeček se v nabídce zaměřuje na všeobecnou pohybovou přípravu, gymnastiku nebo silové sporty.

„Ještě v průběhu letošního roku se pokusíme zpracovat koncept využití sportovišť. Výhodou je, že realizaci by šlo etapizovat. Můžeme ji rozdělit na tři roky a v každém zhotovit jedno hřiště,“ plánuje Stržínek.