Areál dětských hřišť v takzvaném „dolíku“ patří svou rozlohou k těm největším ve Valmezu. Do rekonstrukce polyuretanového povrchu sportovního hřiště, který už se po letech používání a také působením počasí začal trhat, investovalo město 670 tisíc.

„Rozhodli jsme se jej kompletně vyměnit,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková.

Ještě před tím, než bylo hřiště oficiálně zpřístupněno veřejnosti, muselo ovšem město s dodavatelem řešit opětovnou opravu.

„Přesto, že bylo hřiště uzavřeno a ohrazeno, neznámý vandal stačil nový povrch poškodit a udělat do něj díru. Narušil tím celistvost povrchu, přidělal práci dodavatelské firmě a prodloužil termín otevření. Takové jednání je nepochopitelné,“ zlobila se místostarostka.