Pracovníci rožnovské správy Lesů České republiky se proto v nejbližších dnech pustí do celkové opravy hřebenové cesty. Rekonstrukce přibližně čtyřkilometrového úseku bude stát šest milionů korun. Skončí v červnu příštího roku.

Nenáročná hřebenová túra z Pusteven na Radhošť láká do Beskyd v každém ročním období stále více. Všimli si toho i sami turisté. „Je to asi poměrně snadnou dostupností. Například z Bečev se dá autem dojet takřka až na hřebenovku a řada lidí toho proto využívá," mínil Josef Maňák z Rožnova.

Sám absolvuje túru z Pusteven k Cyrilometodějské kapli na Radhošti dvakrát, třikrát do roka. Úpravě hřebenovky by se proto nebránil. „Pokud se to udělá nějak šetrně, aby to zapadlo do krajiny, proč potom ne," řekl Josef Maňák.

Podle Jana Šrubaře, předsedy Pohorské jednoty Radhošť, která vznikla jako první český turistický spolek v zemích Rakousko-Uherska už v roce 1884 a jejíž činnost je dlouhodobě s Pustevnami a Radhoštěm úzce spjata, je na opravu hřebenovky nejvyšší čas. „Jednotná stejnorodá cesta by se měla na hřebeni vybudovat nejlépe ještě letos. Dokud jsou na tuto stavbu peníze a lidé, kteří se do ní chtějí pustit," uvedl Jan Šrubař.

Proti nejsou ani pracovníci rožnovské Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. Naopak. Opravu hřebenovky považují za naprosto klíčovou pro další rozvoj turistiky. Je důležitá také pro zachování dopravní obslužnosti vysílače na Radhošti a tamního horského hotelu Radegast. „Otázka vybudování zpevněné cesty z Pusteven na Radhošť se řeší na společných jednáních již sedm nebo osm let. Dosud se ale nedařilo sehnat peníze," připomněl vedoucí Správy CHKO Beskydy František Jaskula.

Podle jeho slov bude při stavbě zvolen nejšetrnější způsob, jaký je možný. „Tam, kde již vystupuje skála, stavebníci kámen odfrézují, povrch zarovnají a získaný materiál použijí na vyplnění děr na jiných místech," přiblížil František Jaskula. Tím se podle něj také částečně omezí nutnost navážky materiálu nákladními automobily. „Zároveň takto nehrozí, že se na hřeben zanesou plevely, které zde nepatří," poznamenal.

Jaromír Válek z Lesní správy Rožnov pod Radhoštěm upřesnil, že rekonstrukce se týká stávající lesní cesty v celkové délce 3 755 metrů. „V současné době tvoří cestu pět druhů povrchů. Částečně skalnatý podklad s vystupujícími kameny, dále zemní pískový nebo štěrkový povrch, asfaltová vozovka nebo panely," vylíčil Jaromír Válek.

Dodal, že kvůli extrémnímu zatížení návštěvníky je přírodní terén horské cesty narušený. „Rozšiřuje se také devastace okolní vegetace. Terén je v některých místech obnažený až na skálu," upozornil Jaromír Válek.

Neutěšený stav plánovaná rekonstrukce změní. Jejím výsledkem bude sjednocená, upravená a odvodněná cesta široká čtyři metry. Počítá se také s obnovou vegetace.

Úprava hřebenovky přijde přibližně na šest milionů korun. Dělníci se do práce pustí v nejbližších dnech, skončí v červnu příštího roku.