Bystřička se splavuje od hráze stejnojmenné vodní nádrže k soutoku se Vsetínskou Bečvou. O dostatek vody se tradičně postará hrázný, který ve stanovených časech upouští po vodáky přehradu. Nadlepšení průtoku je naplánováno v sobotu od 9 do 14 hodin, v neděli od 9 do 12 hodin.

Pořadatelé z oddílu vodních sportů TJ Sokol Bystřička doporučují sjíždět říčku na gumových člunech typu Pálava, RIO, Orinoko a menších raftech. V kajaku by měli vyrazit pouze zkušení vodáci. „Sjezd každý podniká na vlastní nebezpečí. Obtížné jezy jsou vyznačeny na mapce i na řece výstražnou značkou. Povinné je použití záchranných vest a přileb," upozornila za pořadatele Jitka Smilková.

Hlavní stan akce bude v recepci parkoviště Pod hrází. Občerstvit se vodáci mohou na startu i v cíli nebo ve Sportklubu TJ Sokol Bystřička U Lukášů.

Zájemci, kteří si chtějí sjet Bystřičku na raftu, ale chybí jim potřebné vybavení, se mohou dopředu přihlásit na telefonním čísle 775 076 043.

Pořadatelé mají zajištěné případné zdravotnické ošetření či dopravu lodí a vodáků z cíle na start za úplatu.

Patnáctý Vodácký víkend se koná v sobotu a neděli vždy od 9 hodin dopoledne.