Nyní proto připravují zásadní rekonstrukci hráze za více než sto milionů korun. Po ní bude přehrada po bezpečnostní stránce odpovídat všem předpisům. Navíc prý bude schopná při povodních zvládnout i desetitisíciletou vodu.

Lidé z pod hráze o průsacích moc informací nemají

Obyvatelé města Karolinka, které leží přímo pod přehradou, prozatím o vyšších průsacích ani chystané akci příliš informací nemají. „Nevím, neslyšel jsem o tom,“ zní nejčastější odpověď místních.

Některé stav hráze ani příliš nezajímá. „Nevím o tom nic a přiznám se, že je mi to docela jedno. Na stavbu Stanovnice mám nepříjemné vzpomínky. Přišli jsme kvůli ní o dům. Stával tam, kde je nyní věž přehrady,“ vzpomněl si Antonín Orság.

Jiní už z médií prvotní zprávy zaznamenali. „Viděl jsem něco v televizi. Mluvili o průsacích vody. Je dobře, že to opraví, ať se stav dál nezhoršuje,“ míní Josef Koňařík z Karolinky.

Také Josef Strnadel ze sousedního Nového Hrozenkova situaci na přehradě sleduje. „O průsacích a nutných opravách jsem slyšel ve zprávách. Říkali, že přehrada protéká jen málo, takže mě to tolik neznepokojuje. Ale budu to dál sledovat,“ řekl Strnadel.

Starostka Karolinky Marie Chovanečková je o připravovaných opravách hráze Stanovnice dobře informovaná. „Nechystá se pouze kvůli průsakům. Ale také proto, aby přehradní hráz odpovídala všem novým platným normám,“ uvedla Chovanečková.

Obavy z případného protržení hráze podle ní nejsou v žádném případě na místě. Stejně jako v jiných vesnicích a městech však i v Karolince mají pro tyto extrémní situace zpracován protipovodňový i evakuační plán. „V současné době se připravujeme na jednání s představiteli Povodí Moravy, které nám přinese další informace,“ doplnila Chovanečková.

Stanovnice byla uvedena do provozu teprve v roce 1985. Kvůli nadlimitním průsakům tělesem hráze je však její oprava nezbytná. Vodohospodáři na nedostatky narazili při pravidelných kontrolách. „Podnikli základní kroky, které zajistily bezpečnost díla. Vybudovali jsme například drenážní systém na vzdušném líci hráze. Také jsme snížili hladinu vody v nádrži o jeden a půl metru,“ přiblížila mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Doplnila, že k průsakům v hrázi dochází na všech přehradách. I těch betonových. „Na Karolince se jedná o zvýšené průsaky, které jsme podchytili již zmíněnými opatřeními. Nicméně tento stav se časem zhoršuje. Proto je nutné k těmto opravám přistoupit,“ netajila mluvčí.

Nyní již mají vodohospodáři v rukou projektovou dokumentaci na rekonstrukci hráze tak, aby vodní dílo odpovídalo platným normovým standardům. „Přehrada po opravách zvládne i desetitisíciletou povodňovou vlnu,“ řekla Slámová.

Odborníci však odhadli, že rekonstrukce hráze Stanovnice bude stát asi sto milionů korun. Dělníci se do práce pustí v květnu. „Povodí Moravy zaplatí ze svých zdrojů asi šestnáct procent z celkové částky. Většinu peněz uhradí ministerstvo zemědělství z Programu podpory prevence před povodněmi II,“ sdělila Slámová.

V plánu je zvýšení koruny hráze

A co všechno vodohospodáři opraví? Tím nejdůležitějším je těsnící clona. Jde o izolaci, kudy nyní voda prosakuje. „Klasická kopaná podzemní těsnící stěna bude z bentonito-cementové suspenze široké šedesát centimetrů. Její vybudování sníží průsaky přes těleso hráze,“ zdůraznila mluvčí.

Oprava čeká také odpadní štolu v podzemí. Tou proudí voda ve chvíli, kdy přepadá přes bezpečnostní přeliv a je třeba ji odvádět pryč z nádrže. Zvýší se také koruna hráze a přibudou nové pozorovací vrty a automatický monitoring. Během rekonstrukce sníží vodohospodáři hladinu v nádrži asi o dalších osm metrů. Opravy jsou rozplánovány až do června příštího roku. Podle Veroniky Slámové se ale dá předpokládat, že skončí mnohem dříve.

Životopis vodního díla Stanovnice Karolinka

Přehrada Stanovnice se nachází v Karolince na severních svazích Javorníků, v údolí říčky Stanovnice.

Dokončena byla v roce 1985 na jednom z nejčistších přítoků, které se v povodí Moravy nachází. Stanovnice pramení přímo na úbočí Javorníků a natéká do hluboké nádrže, kde se zdržuje dlouhou dobu a voda se zde neprohřívá.

V povodí nejsou téměř žádné vesnice, které by do přítoků produkovaly znečištění, pouze roztroušená zástavba. V místě samém pak není téměř žádný průmysl a velké zemědělské podniky chybí úplně.

Karolinka byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou. Hráz je 35,5 metru nad terénem a v koruně má délku 391,5 metru. Zatopená plocha zabírá padesát jedna hektarů. Nádrž má objem 7,65 milionu krychlových metrů. V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna.

Stavbě přehrady musely na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století ustoupit původní usedlosti převážně zemědělského charakteru. Pro obyvatele údolí bylo v Karolince vybudováno dvanáct panelových domů a několik rodinných domků. Přes změněný krajinný ráz údolí je dnes přehrada jedním ze symbolů Karolinky.