Oblast, kde stojí padesát domů, byla v minulosti několikrát zaplavena. Naposledy loni na jaře, kdy město muselo z lokality vystěhovat třicet lidí.

„Hráz tu už dávno měla být. Při posledních povodních nám to zatopilo sklep a v sedmadevadesátém jsem měla i v kuchyni po kolena vody,“ vypočítala místní obyvatelka Marie Dobešová.

A stejně smýšlejí další lidé. „Postavili půl hráze a na druhou čekáme roky. Pokaždé, když vydatně prší, děsíme se, že nám do domů zase vtrhne další voda,“ řekl Miroslav Románek, kterému loni voda zaplavila sklep i zahradu.

Před čtrnácti lety byly pod vodou všechny domy ve městě. Stačí výraznější obleva v Beskydech a lidem Juřince se špatně spí. „Břehové hrany jsou nízké, každý rok hrozí, že voda se vyleje z koryta,“ vylíčil Petr Kotrla.

Podobné události by ale měly být minulostí. Zastupitelé učinili poslední krok k výstavbě hráze Schválili spolufinancování. Hlasování však bylo pouhou formalitou.

„Hráz je pro nás velmi důležitá. Pokud počítáme, že v každém z padesáti domů žije v průměru čtyřčlenná rodina, jde o ochranu velkého počtu obyvatel,“ řekla mluvčí města Vendula Králová.

Meziříčská radnice se má na hrázi podílet milionem a půl. Šest set tisíc už zaplatila. Zbývající částka bude vyčleněna v rozpočtu města pro rok 2012.

„Město zajistilo projektovou dokumentaci a vydání stavebního povolení. Další kroky už náležely Povodí Moravy,“ řekl starosta města Jiří Částečka.

Nyní, kdy je dodavatel stavby vybrán a smlouva o finanční spoluúčasti podepsána, plánuje podnik zahájit stavbu koncem března. „Dokončení se předpokládá v září,“ řekl Pavel Bíza z Povodí Moravy.

První část protipovodňové hráze Juřinka byla postavena v roce 2005. Od roku 2007 se připravovala následná etapa.

Valašské Meziříčí je chráněno před dvacetiletou až padesátiletou vodou. Větší ochranu bude mít až poté, co bude město lemovat silniční obchvat. Jeho stavbu však ministerstvo dopravy odložilo až na rok 2019.