Od počátku roku se například snížily výdaje na mzdy a osobní benefity zaměstnanců. Z kontrol hospodaření totiž mimo jiné vyplynulo, že pracovníci Městských lesů byli odměňování až příliš štědře.

Přijatá opatření zčásti ocenil zadavatel první ze dvou analýz hospodaření a bývalý rožnovský opoziční zastupitel Tomáš Hradil. „Jsem spokojený třeba s tím, že rozpočet na letošní rok už počítá se čtyřmi miliony korun za nájem lesů. Stejně tak i v dalším roce. Naše práce nebyla marná," zhodnotil Tomáš Hradil. Narážel tím na skutečnost, že dříve získávalo město z nájmu lesů jen 1,5 milionu korun ročně.

Vadí mu ale, že nikdo za dřívější stav hospodaření nenese vinu. „Na začátku kauzy bylo vše podle vedení města v pořádku. Až později začaly vznikat analýzy a ukázalo se, že to tak není," připomněl Tomáš Hradil.

Doplnil, že postrádá vyvození politické odpovědnosti za minulé období.

„Protože je jasné, že ten bordel, který v městských lesích byl, a který v téhle chvíli je jen částečně redukován, byl možný jen za té podmínky, že rada města ve funkci valné hromady neplnila svou funkci. Odchod a rezignaci bych považoval za správnou," uvedl Hradil.

Místostarosta Rožnova Václav Mikušek se proti jeho slovům ohradil. Podle něj vedení města netvrdilo, že vše je v pořádku.

„Proto jsme si také nechali zpracovat objektivní audit renomovaným auditorem, abychom zjistili, jestli došlo k zásadním nepravostem. Ten audit to v žádném případě neříká," řekl Mikušek.

S opatřeními, která vyplynula z obou auditů v Městských lesích, seznámil rožnovské zastupitele na posledním zasedání.

„Snížení osobních nákladů a benefitů, sepisování rámcových smluv se všemi odběrateli, fakturace úroků z prodlení," vyjmenoval jen některé z kroků místostarosta.

Otevřenou záležitostí podle Mikuška prozatím zůstává středisko obchod, kterému je v analýzách vytýkaná nízká výnosovost. Město plánuje jeho dlouhodobý pronájem.

Městské lesy také „dostaly" zcela novou tříčlennou dozorčí radu. „Jejím předsedou je Jaroslav Jurek, který dříve působil jako ředitel Lesů Beskydy. Dalšími členy jsou Milan Janík z vedení firmy Foresta a Josef Dobeš, který byl vedoucím Správy Lesů České republiky Vsetín," představil trojici Václav Mikušek.

Hlavním úkolem dozorčí rady bude mimo jiné aktualizovat dlouhodobou koncepci hospodaření Městských lesů Rožnov. Ta se totiž nezměnila od dob založení městské firmy. „Základnou pro tvorbu koncepce a strategie městských lesů je právě závěrečná zpráva z auditů," uvedl nový předseda dozorčí rady Jaroslav Jurek.